mysia

Więcej o:

mysia

 • Mysie życie rodzinne

  sygnały od płci przeciwnej. Dotychczas przypuszczano, że mysie feromony znajdują się tylko w moczu. Jednak Japończycy zaobserwowali pary zwierząt pocierające się pyszczkami. Dalsze doświadczenia dowiodły, że feromony nie pochodzą wyłącznie z niezbyt eleganckich okolic ciała - oczy partnera są równie ważne

 • Badanie USG szkodzi mysim płodom?

  się, że ultradźwięki mogą ten proces zaburzyć. - Zauważyliśmy, że pod wpływem ultradźwięków pewna niewielka, ale jednak znacząca liczba neuronów nie powędrowała tam, gdzie powinna - mówi Rakic. - Podobny efekt obserwowano już wcześniej, gdy mysie mózgi poddawano działaniu alkoholu czy narkotyków - dodaje. Im płód

 • Plemniki z laboratorium

  Naukowcy wyhodowali plemniki z zarodkowych komórek macierzystych myszy, a następnie wykorzystali je do spłodzenia mysich dzieci. Takie doświadczenie wykonano po raz pierwszy na świecie. Eksperyment przeprowadził zespół niemieckich naukowców z Uniwersytetu w Getyndze pod kierunkiem prof. Karima

 • Nowe źródło cudownych komórek

  . Mariuszowi Ratajczakowi, który odnalazł takie komórki w mysim szpiku. Najnowsze "Nature" donosi, że ich źródłem mogą być też jądra dorosłych myszy. Badacze z uniwersyetu w Getyndze pod kierunkiem Gerda Hasenfussa piszą, że komórki te po wstrzyknięciu do embrionu potrafią spontanicznie rozwinąć się w

 • Dziecko mądrzeje, kiedy mama ćwiczy

  Ciężarne myszki, którym wstawiano do klatek kółko do biegania, bardzo chętnie korzystały z zabawki i miały z tego wymierną korzyść. Ich potomstwo miało aż o 40 proc. więcej neuronów w hipokampie (strukturze mózgu ściśle związanej z uczeniem się i zapamiętywaniem) niż dzieci myszek, które

 • Myszy śpiewają w laboratorium

  Nawet myszy nie wyobrażają sobie zalotów bez śpiewu. Timothy Holy i Zhongsheng Guo z Washington University w St. Louis (USA) badali mysie reakcje na feromony, czyli zapachowe sygnały związane z płcią. Postanowili przy okazji przeanalizować wydawane przez samce ultradźwięki. Wielokrotnie spowolnili