biuro gospodarki nieruchomościami

Więcej o:

biuro gospodarki nieruchomościami

  • Gronkiewicz-Waltz: "Urzędnicy zostaną zwolnieni dyscyplinarnie"

    oświadczyła, że zarzuty jej stawiane są bezpodstawne oraz że dokładnie zbadała sprawę zwrotu działek. W oświadczeniu ogłoszonym dziś rano powiedziała, że trzech urzędników z biura gospodarki nieruchomościami - Marcin Bajko, Jerzy Mrygoń oraz Krzysztof Śledziewski. którzy przyczynili się do oddania działki

  • Spór o ziemię pod centrum handlowe Arkadia

    jest właścicielem lub udziałowcem w 280 centrach handlowych o łącznej powierzchni sprzedaży sięgającej 18,5 mln m kw. Jan Budniak, naczelnik wydziału nieruchomości skarbu państwa w biurze gospodarki nieruchomościami, geodezji i katastru w stołecznym ratuszu, poinformował nas, że stawką w tym sporze jest kwota