CBA w stołecznym ratuszu: "Sprawdzana jest m.in. sprawa reprywatyzacji stołecznych nieruchomości"

Jak informuje RMF FM Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi serię kontroli w warszawskim ratuszu. - W mieście od lat nie było kontroli - uznali funkcjonariusze Biura.

Jak informuje radio RMF FM, w ratuszu zabezpieczane są dokumenty Biura Gospodarki Nieruchomościami i działania związane z tzw. dekretem Bieruta.

Spodobało ci się? Polub nas

- Funkcjonariusze Departamentu Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego wszczęli w Urzędzie m.st. Warszawy kontrolę określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w zakresie rozporządzania mieniem publicznym, wydawanych przez Prezydenta m.st. Warszawy, w szczególności na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy w latach 2010-2016" - poinformowało CBA w oświadczeniu wysłanym do mediów.

Zaczęło się od pisma wysłanego przez funkcjonariuszy Biura do władz miasta, w której CBA prosi o informacje, jak ratusz i urzędnicy realizują obowiązek składania i weryfikacji oświadczeń majątkowych. W odpowiedzi na pismo okazało się, że na 130 dyrektorów i zastępców, połowa nie ma obowiązku wypełniania oświadczeń, gdyż nie mają upoważnień prezydent do wydawania decyzji administracyjnych.

Prócz ratusza, CBA wszczęło również kontrolę w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania, gdzie badany jest system gospodarowania odpadami.

- Delegatura CBA w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź - Bałuty w Łodzi prowadzi śledztwo, w którego zakres wchodzi m.in. między innymi wątek wdrożenia w MPO w Warszawie systemu wagowego wraz z transmisją danych obejmującego flotę pojazdów do odbioru odpadów. Zadaniem tego systemu jest zbieranie informacji wagowych, służących następnie do obciążania Urzędu Miasta St. Warszawy fakturami za wywóz i zagospodarowanie odpadów - wyjaśnia CBA.

Jak informuje RMF FM - zabezpieczono dane dotyczące wywozu odpadów oraz ich tonażu, a także dokumenty związane z rozliczaniem firm odbierających śmieci.

To kolejna w ostatnich dniach kontrola CBA w ratuszu. 16 marca agenci wszczęli postępowanie w sprawie przyjęcia łapówki w związku z organizowanymi przed niemal dwoma laty mistrzostwami świata w siatkówce. Warszawa nie była podczas tej imprezy miastem gospodarzem ale na Stadionie Narodowym odbył się mecz otwarcia. Prokuratura nie zdradza jednak żadnych informacji w tej sprawie.

Więcej o: