MEN

Więcej o:

MEN

 • MEN odwołuje szefów komisji

  Jeszcze niedawno wiceminister Mirosław Orzechowski zapewniał, że "żadnych odwołań nie będzie". MEN twierdzi, że wystąpił o to szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marek Legutko, a minister Roman Giertych przychylił się do tego. - W obu miastach LPR ma swoich ludzi na te stanowiska - twierdzi

 • MEN szuka sponsora na dzieła Papieża

  Wczoraj napisaliśmy, że MEN chce kupić dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w kraju 15-tomowy zbiór dzieł Jana Pawła II. Ofertę sprzedaży dzieł przedstawiło ministerstwu krakowskie wydawnictwo M, które od piętnastu lat wydaje książki religijne. Według naszych nieoficjalnych informacji oferta

 • Wzorowi uczniowie doradzą w MEN

  Posiedzenie nowej Rady rozpoczął min. Roman Giertych. - To z wami chcemy budować polską szkołę bez wulgarności i chamstwa - powiedział. Decyzja o powołaniu Rady Dzieci i Młodzieży zapadła we wrześniu, MEN został zobowiązany do tego przez Sejm. Członkowie Rady - gimnazjaliści i licealiści

 • MEN: Niech prawosławni świętuja w czasie ferii

  Prawosławne Boże Narodzenie wypada kilkanaście dni później niż u katolików, np. Wigilia u prawosławnych jest 6 stycznia. Ale w szkole ustawowo wolne jest tylko pod koniec grudnia. W prawosławne święto uczniowie oficjalnie powinni być w szkole. MEN kierowany przez Ryszarda Legutkę z PiS przygotował

 • Giertych nie dał nauczycielom medali, choć MEN je zatwierdziło

  - To były bardzo dobrze merytorycznie uzasadnione wnioski - przyznaje Krystyna Bojahr, działaczka nauczycielskiej "Solidarności", która pracowała w komisji ds. opiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych powołanej przy MEN. To ona podczas prac komisji recenzowała kandydatury

 • Tęczowy Piątek. MEN sprawdza, czy szkoły nie złamały prawa oświatowego

  i tożsamości płciowej. MEN ocenia, że akcja miała "marginalny charakter". Rzeczniczka resortu Anna Ostrowska mówi, że ministerstwo wie o kilkunastu przypadkach zorganizowania akcji bez zgody i wiedzy rodziców. I są to sygnały od rodziców. MEN: Tęczowy Piątek bez zgody? Komisja dyscyplinarna MEN przypomina