archiwum

Więcej o:

archiwum

 • Co z archiwum Herberta?

  Przypomnijmy, że wdowa po pisarzu zamierza sprzedać archiwum amerykańskiej bibliotece Beinecke zbierającej rzadkie książki i rękopisy wybitnych pisarzy. Przeciw wywozowi archiwum opowiada się m.in. dyrektor Muzeum Literatury w Warszawie Janusz Odrowąż-Pieniążek. Gdyby wojewódzki konserwator

 • Litewski spór o archiwa KGB

  Obowiązująca od stycznia ustawa o archiwach zamknęła dostęp większości historyków do archiwum KGB z lat II wojny światowej i tuż po niej. Według naszych informacji kilku polskich historyków badających powojenne dzieje litewskiej Armii Krajowej otrzymało ostatnio odmowy dostępu do dokumentów

 • Spór o archiwum poety

  Miejsce, do którego trafi archiwum Herberta, to Biblioteka Rzadkich Książek i Rękopisów Beinecke działająca przy Uniwersytecie w Yale. Wdowa po poecie Katarzyna Herbertowa mówi, że pieniądze ze sprzedaży archiwum mogłyby utrzymać fundację zasilającą wyjazdy badaczy do Yale. Dyrektor Muzeum

 • Archiwum ofiar III Rzeszy otwarte

  W heskim miasteczku Bad Arolsen jest największe i prawie kompletne archiwum zawierające informacje o Holocauście i nazistowskich zbrodniach. Na półkach leżą teczki zawierające dane 17,5 mln ofiar: więźniów obozów, robotników przymusowych deportowanych podczas wojny czy niemieckich ofiar Gestapo. W

 • Archiwum Herberta. Dobro narodowe na sprzedaż?

  Archiwum Zbigniewa Herberta jest pokaźne. To rękopisy i maszynopisy jego wierszy i esejów, rękopisy tekstów drukowanych w prasie, notatniki z lat 1950-98, zapiski na luźnych kartach, projekty nienapisanych esejów, bardzo duży blok korespondencji do poety od blisko 1200 osób i instytucji

 • Pożar miejskiego archiwum w Krakowie. Są pierwsze zarzuty

  Pożar w nowoczesnym budynku archiwum wybuchł 6 lutego 2021 roku i gaszono go przez 10 dni. W akcji udział wzięło 700 strażaków. W sprawie toczy się postępowanie dotyczące "umyślnego sprowadzenia zdarzenia w postaci pożaru zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach" o "bliżej nieustalonej wartości

 • Archiwum Herberta zostaje w Warszawie

  Przypomnijmy. Rodzina zmarłego w 1998 r. poety początkowo chciała przekazać jego archiwum Bibliotece Beinecke na uniwersytecie w Yale (USA). Za pozostawieniem papierów Herberta w Polsce opowiedzieli się naukowcy i pisarze. Propozycja ministerstwa zakłada utworzenie wspólnie z prywatną fundacją im

 • Studenci założyli Archiwum Ludzkich Losów

  osoby mówią o tragicznych rozstaniach, śmierci bliskich i radosnych chwilach. Każdy, kto zgodzi się na taki wywiad rzekę, otrzymuje w prezencie wydrukowaną biografię zilustrowaną zdjęciami. Jej drugi egzemplarz trafia do archiwum. To nie jest łatwa praca. Niektóre starsze osoby są w stanie opowiedzieć

 • Naukowcy wejdą do gigantycznego archiwum danych ofiar nazizmu

  Zbiory znajdują się w heskim miasteczku Bad Arolsen. Od końca wojny zarządza nimi Biuro Poszukiwań, utworzona w 1943 r. agenda Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, która zajmuje się poszukiwaniem zaginionych podczas wojny i łączeniem rozbitych rodzin. W archiwum są dane więźniów obozów

 • Katastrofa w archiwach IPN - tajny raport Kurtyki

  jest wątpliwa" - czytamy. W innym miejscu autor raportu pisze: "W obecnej sytuacji biuro udostępniania nie jest w stanie pracować w sposób efektywny i sprawny". I dalej - że w archiwach IPN brak spisanych zasad sprawdzania akt: "Sprawdzanie odbywało się według reguł ustalonych ustnie". Dlatego autor raportu