NSA: Reprywatyzacja działek przy Placu Defilad w Warszawie nieważna

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne, złożone od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 4 czerwca 2019 roku. Postanowienia WSA stwierdzały nieważność decyzji komisji ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Komisja ponownie zajmie się weryfikacją prawidłowości reprywatyzacji i wyda stosowne decyzje.

W ustnym uzasadnieniu Naczelny Sąd Administracyjnym wskazał, że w listopadzie 2017 roku komisja, nie była uprawniona do wydania decyzji w sprawie nieruchomości przy placu Defilad. Komisja uchyliła wtedy decyzję reprywatyzacyjną i jednocześnie umorzyła postępowanie w sprawie.

Zobacz wideo Mucha o ofensywie dyplomatycznej rządu: To próba podczepienia się pod sukces innych

Reprywatyzacja. NSA uchylił decyzje komisji weryfikacyjnej ws. pl. Defilad

- Wskazano, że rozstrzygnięcie komisji uchylające decyzję prezydenta i umarzające postępowanie w sprawie nie rozstrzygało o istocie sprawy. Zastosowane przez komisję podstawy prawne, w tym orzekanie na podstawie własnej ustawy oraz przepisów pozwalającej na odesłanie do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, nie pozwalały na wydanie decyzji w takim kształcie - przekazano w uzasadnieniu. NSA podkreślił, że nie rozpatrywał sprawy merytorycznie, nie badał prawidłowości decyzji prezydenta Warszawy, a jedynie ograniczył się do kwestii formalnych podniesionych w skargach kasacyjnych.

Komisja zajmie się działkami ponownie

Skutkiem dzisiejszych wyroków będzie powrót spraw do komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, która będzie mogła ponownie zająć się badaniem prawidłowości decyzji i orzeczeniem co do istoty sprawy. Komisja przekazała, że obecna ustawa zawiera ku temu stosowne podstawy prawne.

Wojsko rezygnuje z wycinki w Lesie Kabackim. Wojsko rezygnuje z wycinki w Lesie Kabackim. "Drzewa wygrały z betonem"

Komisja przypomniała, że działki które zostały zreprywatyzowane, znajdujące się przy placu Defilad, które były przedmiotem dzisiejszej sprawy, nigdy nie powinny zostać zreprywatyzowane, z uwagi na objęcie ich planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem tego terenu na ogólnodostępną przestrzeń publiczną.

Więcej wiadomości z Warszawy na stronie głównej Gazeta.pl.

W listopadzie 2017 roku komisja weryfikacyjna uznała, że stołeczny ratusz naruszył prawo administracyjne przy wydawaniu decyzji reprywatyzacyjnych. Chodziło o działki pod dawnymi adresami: Wielka 6/Złota 19, Zielna 7/Złota 17 i Wielka 2/Chmielna 50. W 2019 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że decyzje dotyczące tych gruntów są nieważne. Komisja zaskarżyła postanowienie WSA. W czwartek Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi. 

Powstanie nowy most łączący śródmieście ze Starą PragąWarszawa. Podpisano umowę na most łączący centrum miasta ze Starą Pragą

Więcej o: