budownictwo

Więcej o:

budownictwo

 • Gdzie jest burza? IMGW: Grzmi w centralnej i zachodniej części Polski

  rządowego dokumentu "Polityka ekologiczna państwa" na skutek zmian klimatu "coraz częściej będzie można zaobserwować silne wiatry, a nawet towarzyszące im incydentalne trąby powietrzne i wyładowania atmosferyczne, które mogą znacząco wpłynąć m.in. na rolnictwo, budownictwo oraz infrastrukturę

 • Sylwetka absolwenta budownictwa

  Studia pierwszego stopnia Wiedza Absolwent posiada wiedzę z zakresu: wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego; projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych

 • Studia budownictwo - wymagania ogólne

  uczelnia. Takie dane znaleźć można zwykle na stronach rekrutacyjnych. Na każdej politechnice proces rekrutacji wygląda nieco inaczej. Np. Politechnika Wrocławska ma następujące kryteria przyjęć na budownictwo: Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia

 • Kierunki studiów - budownictwo

  Rekrutacja na studia 2016. Budownictwo - charakterystyka kierunku Studia są prowadzone przez uczelnie publiczne i prywatne w trybie dziennym i zaocznym. Są to studia inżynierskie. Studenci zgodnie przyznają, że najwięcej problemów sprawia im pierwszy

 • Czy budownictwo społeczne będzie większe?

  - Decyzja w tej sprawie powinna zapaść w tym miesiącu - powiedział nam minister budownictwa Andrzej Aumiller. "Propozycjami do rozmowy" określił rozwiązania, które przedstawiło mu Ministerstwo Finansów. Aumiller potwierdził to, co napisaliśmy we wczorajszej "