Radni Lewicy chcą gruntownych zmian w miejskim Centrum Myśli Jana Pawła II. Ratusz odpowiedział

Dwoje radnych Lewicy domaga się od warszawskiego ratusza, by ten przekształcił Centrum Myśli Jana Pawła II w neutralną religijnie instytucję. Władze stolicy przekonują jednak, że Centrum wcale nie faworyzuje w swojej działalności religii katolickiej. I zapowiada: żadnych zmian nie będzie.

W złożonej w połowie marca interpelacji do prezydenta Rafała Trzaskowskiego radni Nowej Lewicy Agata Diduszko-Zyglewska i Marek Szolc domagali się przekształcenia Centrum Myśli Jana Pawła II w "instytucję neutralną religijnie". Taka instytucja miałaby "promować dialog międzykulturowy i międzyreligijny".

Zobacz wideo Śmiszek: Trzeba dawać szanse każdemu, kto mógłby sobie poradzić z rządzeniem krajem

Warszawa. Apel radnych Lewicy ws. Centrum Myśli Jana Pawła II

Centrum to działająca od 2006 r. miejska jednostka, realizująca projekty edukacyjne i kulturalne. Jak czytamy na jej stronie internetowej, "programowo Centrum Myśli Jana Pawła II korzysta z intelektualnego, duchowego i kulturowego dziedzictwa Karola Wojtyły – Jana Pawła II, wskazując na jego uniwersalny wymiar".

"Dla wielu mieszkańców Warszawy refleksje Karola Wojtyły nie mają charakteru uniwersalnego, zwłaszcza w kontekście podejścia do praw kobiet, praw osób LGBT, rodziny i przemocy seksualnej wobec dzieci" - wskazali radni Lewicy.

Według radnych instytucja "pomija niewygodne tematy informacje na temat przywódcy religijnego, który jest jej patronem". Zarzucają pracownikom Centrum, że w opublikowanym na stronie internetowej życiorysie papieża "nie ma ani śladu informacji o krytyce jego pontyfikatu ani związanych z nim powszechnie znanych kontrowersjach". Wspominają m.in. o sprzeciwie Jana Pawła II dotyczącym antykoncepcji "w szczycie epidemii AIDS na świecie" i "tuszowaniu kościelnej pedofilii".

Radni twierdzą też, że Jan Paweł II "aktywnie działał na rzecz całkowitego zakazu aborcji, co tysiące kobiet na świecie przypłaciło zdrowiem lub życiem, a także promował model rodziny, w którym kobieta jest podległa mężczyźnie i nie ma pełni praw".

W interpelacji wskazano także, że Centrum przyznaje stypendia edukacyjne im. Jana Pawła II, a tego typu wsparcie według radnych "nie powinno być powiązane także przez patronat z żadną konkretną religią ani żadnym przywódcą religijnym".

"W Warszawie istnieją inne instytucje zajmujące się spuścizną papieża: Muzeum Jana Pawła II na Wilanowie oraz Instytut Jana Pawła II (instytucja samorządowa współtworzona przez marszałka województwa). Trudno znaleźć uzasadnienie dla finansowania trzeciej instytucji o tym samym profilu z pieniędzy mieszkańców Warszawy" - czytamy.

Centrum Myśli Jana Pawła II. Ratusz nie planuje zmian

Wiceprezydentka Warszawy Aldona Machnowska-Góra przekazała radnym, że "porównywanie aktywności Jana Pawła II przez wszystkie lata pontyfikatu z działalnością Centrum Myśli Jana Pawła II wydaje się być niezasadne". Według Machnowskiej-Góry instytucja "nawiązuje do myśli Karola Wojtyły, a nie ją powiela".

"W pracy programowej instytucja opiera się na personalizmie i poszanowaniu godności człowieka, jego afirmacji. Na podstawie nauczania Jana Pawła II, a także głośnych i szeroko rozpoznawalnych momentów jego pontyfikatu – takich jak spotkanie międzyreligijne w Asyżu, odezwy na światowy dzień uchodźców, przestąpienie progu synagogi, ucałowanie Koranu – instytucja buduje program otwartości, gościnności, szacunku dla inności i dialogu" - czytamy w odpowiedzi wiceprezydentki Warszawy.

Według Machnowskiej-Góry "instytucja podejmuje tematy uniwersalne, a więc bliskie wszystkim ludziom niezależnie od wyznania lub jego braku". Jako przykład podała m.in. wydany w ubiegłym roku informator poświęcony mniejszościom wyznaniowym w Warszawie, a także przegląd filmowy kina mniejszości etnicznych "Pod wspólnym niebem".

Wiceprezydentka podkreśliła również, że w statucie Centrum wpisana jest współpraca z różnymi kościołami i związkami wyznaniowymi, instytucjami religijnymi i świeckimi. Przekazała, że 60 proc. odbiorców programu Centrum deklaruje się jako chrześcijanie, 19 proc. nie wyznaje żadnej religii, a 3 proc. to wyznawcy religii innych niż chrześcijaństwo.

"Centrum Myśli Jana Pawła II jest jednostką, której program w pełni promuje dialog międzykulturowy i międzyreligijny. Od lat działa i stale dąży do budowania neutralnie religijnej instytucji, budującej wspólną i dobrą przyszłość mieszkańców Warszawy. Dlatego też Miasto Stołeczne Warszawa aktualnie nie planuje zmiany nazwy instytucji kultury" - podsumowała Aldona Machnowska-Góra.

***

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu:

Więcej o: