wolumen

Więcej o:

wolumen

 • Ogromne zainteresowanie inwestorów instrumentami pochodnymi

  Wolumen obrotu wszystkimi instrumentach pochodnych wyniósł prawie 1,1 mln sztuk, a po 2 miesiącach bieżącego roku - 2,4 mln, co stanowi już prawie 25% wolumenu obrotów w całym 2007 roku. W ciągu ostatnich 12 miesięcy (III 2007 - II 2008) wolumen obrotów na wszystkich instrumentach pochodnych

 • Szef PKO BP zapowiada mocne lokaty, chce sprzedawać "duże miliardy"

  zaznaczył, że PKO BP jest jednym z nielicznych banków, gdzie wciąż wolumen depozytów jest większy od wolumenu kredytów. "Chcemy sprzedawać jak najwięcej. Na pewno mówimy o dużych miliardach. Mocne lokaty będą stałą cechą rozwoju banku PKO BP" - powiedział Pruski, zapytany o plany sprzedażowe nowych lokat

 • PKPP Lewiatan o opcjach: Propozycje Pawlaka mogą zdestabilizować rynek

  % lub mniej niż 100% wolumen transakcji eksportowych i te transakcje nie są zagrożone; problem strat z tytułu opcji nie występuje; - firmy które zabezpieczyły we właściwym stopniu transakcje eksportowe, ale na skutek spadku zamówień ich wpływy są niższe niż planowane. Takie umowy mogą i są w większości

 • Fitch: Banki będą pod presją pozyskiwania kapitału

  niższym tempem wzrostu wolumenów stanowią zagrożenie dla utrzymania tempa wzrostu wyniku odsetkowego. Niższe napływy do funduszy inwestycyjnych mogą z kolei ograniczać możliwe tempo wzrostu dochodów z prowizji i opłat, gdyż prowizje związane z usługami zarządzania aktywami stanowią znaczące źródło

 • Immoeast wstrzymał większość projektów deweloperskich

  - coraz bardziej ulega negatywnemu wpływowi poważnego kryzysu na rynku finansowym i wynikającego z niego kryzysu kredytowego oraz znacznego spadku liczby transakcji na rynku nieruchomości. "Zasadniczym celem realizowanych transakcji sprzedaży jest uzyskanie wartości księgowej. Dlatego wolumen sprzedaży kształtuje

 • Ekolodzy chcą zakazu sprzedawania żywych karpi

  Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego "Klub Gaja". Na znak protestu ekolodzy wykupili wczoraj w Warszawie żywe karpie i wypuścili je do stawu przy ul. Wolumen. Podobna akcja odbędzie się 22 grudnia na bielskim deptaku handlowym przy ulicy 11 Listopada. Ekolodzy złożyli też wczoraj w Ministerstwie

 • BRE Bank prognozuje poprawę wyniku w III kwartale

  rozwija się dobrze, cały czas kredytujemy klientów detalicznych, kredytujemy klientów korporacyjnych, cały czas przyrasta także wolumen depozytów. Nie chwalmy więc dnia przed zachodem słońca, ale patrząc z perspektywy dnia dzisiejszego, oczekuję poprawy wyników kwartalnych" - powiedział Grendowicz. Prezes