rafał nadolny

Więcej o:

rafał nadolny

  • Hotel MDM pod ochroną konserwatora zabytków. Koniec z reklamami na budynku?

    Rafał Nadolny nie jest konserwatorem od piątku (na stanowisku zastąpiła go Barbara Jezierska). Mimo to w ostatni dzień pracy zadecydował o tym, że hotel, który powstał w latach 1950-1952 zasługuje na ochronę. Sprawa nie jest świeża. Prace nad wpisaniem całego obszaru MDM rozpoczęły się kilka lat

  • Socrealistyczne osiedle MDM znowu będzie w rejestrze zabytków?

    historyczną (jako w pełni autentyczny dokument epoki komunizmu), artystyczną (jako reprezentatywna, wielkoprzestrzenna realizacja architektury i urbanistyki socrealistycznej, zależnej od wzorców radzieckich) oraz naukową (jako autentyczny przedmiot badań)" - uzasadnia Rafał Nadolny, Mazowiecki Konserwator

  • Dzień na zdjęciach: poniedziałek, 29 sierpnia

    Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wojewoda Jacek Kozłowski (z lewej) powołał na stanowisko konserwatora Rafała Nadolnego (w środku). Nominacja na stanowisko zastępcy wręczona została Antoniemu Oleksickiemu (z lewej). Rafał Nadolny jest historykiem sztuki. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu prawnej