Wakacyjny Barometr Grupy Ferratum 2019 - jubileuszowa edycja!

Międzynarodowe badanie zachowań klientów Ferratum organizowane jest dwa razy do roku. Właśnie poznaliśmy wyniki wakacyjnej edycji. Pokazują one, jak dynamiczne i często zaskakujące zmiany zachodzą w kwestii urlopowych wydatków. 22 tysiące gospodarstw z 17 krajów opowiedziało, na jakie wakacyjne cele wydaje pieniądze, jak finansuje wyjazdy i jak chętnie korzysta latem z bankowości mobilnej. Sprawdźcie, jakie są tegoroczne tendencje!

Wakacje zazwyczaj oznaczają odpoczynek i piękne wspomnienia. By tak było w rzeczywistości, warto zadbać również o stronę finansową wyjazdu. Badanie Wakacyjny Barometr Grupy Ferratum pokazuje, jak do kwestii wakacyjnych wydatków podchodzą respondenci z poszczególnych krajów. Raport 2019 wyraźnie wskazuje, że 28 proc. ankietowanych planuje wydać na wakacje więcej niż w ubiegłym roku, a 39 proc. przeznaczy na urlop taką samą kwotę.

Zdecydowana większość badanych (52 proc.) wakacje finansować będzie z oszczędności. Po wsparcie z pożyczki na raty sięgnie 27 proc. uczestników badania. Nie oznacza to jednak, że wakacyjne wydatki nie będą odczuwalne dla domowego budżetu. 27 proc. respondentów przyznaje, że powrót do finansowej równowagi zajmie im mniej niż pół roku. Niemal tyle samo osób (26 proc.) przewiduje, że czas ten będzie dłuższy niż 6 miesięcy.

Zmiana lidera

W ubiegłorocznym badaniu to Norwegowie znaleźli się na pierwszym miejscu pod względem ilości wydawanych pieniędzy w stosunku do dochodu gospodarstwa domowego. Wówczas deklarowali 68 proc. W tym roku odsetek ten jest zdecydowanie niższy i wynosi 36 proc. dochodu gospodarstwa domowego, co uplasowało Norwegię dopiero na 10. miejscu.

– W Wakacyjnym Barometrze 2019 liderami są Meksykanie, którzy na wakacje wydadzą 66 proc. miesięcznego budżetu – wyjaśnia ekspert Ferratum. Na kolejnych miejscach znaleźli się respondenci z Bułgarii (56 proc.), Hiszpanii (51 proc.), Łotwy (43 proc.) i Estonii (42 proc.). Polska z wynikiem 41 proc. uplasowała się na 6. miejscu, wyprzedzając Wielką Brytanię, Kanadę czy Holandię – po 39 proc.

Zestawienie zamykają Finowie (28 proc.), Duńczycy (26 proc.), Brazylijczycy (13 proc.) i Rumuni (12 proc.). To właśnie ci ostatni zanotowali największy spadek względem zeszłorocznego zestawienia – o 11 pozycji. W 2018 r. Rumunia zajęła 6. miejsce. Respondenci z tego kraju planowali przeznaczyć na wakacyjne wydatki 58 proc. z ich rozporządzalnego dochodu. W tym roku kwota ta jest zdecydowanie niższa.

Wakacje w podróży

Tegoroczne badanie zachowań klientów Ferratum pokazuje, że podróże zajmują bardzo ważne miejsce w wakacyjnych planach. Najwięcej ze swojego wakacyjnego budżetu na podróże przeznaczą respondenci z Niemiec (65 proc.), Danii (61 proc.) i Holandii (57 proc.). Polacy również znaleźli się powyżej średniej. Na podróże planujemy przeznaczyć 56 proc. wakacyjnych wydatków.

Jednak zdecydowana większość respondentów wybierze podróże w granicach kraju. Na takie podróże respondenci z 17 krajów wydadzą 15 proc. dochodów. Na kolejnych miejscach największych wydatków znalazły się: rekreacja dla siebie/rodziny (12 proc.) i letnie atrakcje, takie jak wypady na plażę, przyjęcia czy posiłki w restauracji (12 proc.).

Zagraniczne podróże znalazły się dopiero na 8. miejscu. Jedynie Norwegia i Dania na pierwszym miejscu wskazały podróże za granicę. Pod względem największych wydatków zdecydowanie wyróżnia się Wielka Brytania. Respondenci z tego kraju wysoko stawiali wydatki na letnie ubrania.

Pod względem wydatków na noc w hotelu prym wiodą Kanadyjczycy. Aż 54 proc. respondentów jest skłonnych wydać więcej niż 100 euro za noc w hotelu. W przypadku Polaków, prawie połowa ankietowanych (46 proc.) przyznała, że wyda 100 lub więcej euro za noc. Badani z Niemiec (73%), Bułgarii (45%) i Rumunii (37%) byli bardziej zainteresowani takimi rozwiązaniami jak Airbnb.

Internet i telefon w przewadze

W Holandii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii badani stawiają na zakupy produktów i usług online – ponad 35 proc. Z kolei w takich krajach, jak Łotwa i Finlandia, respondenci chętniej korzystają z tradycyjnych punktów sprzedaży (23 proc.).

Wakacyjny Barometr pokazuje jednak, że tradycja powoli ustępuje miejsca nowoczesności. Najlepszym przykładem jest wybór płatności kartą zamiast gotówką. W Szwecji, Danii i Norwegii po kartę sięga 85 proc. respondentów. Skandynawia nie jest jednak odosobniona w tym trendzie. Spośród wszystkich ankietowanych zamiast gotówki kartę wybiera 60 proc. W 2018 r. odsetek ten wynosił niewiele ponad 50 proc.

– Podobna tendencja widoczna jest w przypadku bankowości mobilnej, która w tym roku odnotowała zdecydowany wzrost zaufania – podkreśla ekspert Ferratum. – W takich krajach, jak Szwecja, Holandia, Kanada, Wielka Brytania, Polska i Brazylia ponad 80 proc. badanych korzystać będzie w czasie urlopu z mobilnych usług bankowych – wylicza.

Badanie Wakacyjny Barometr™ 2019 Ferratum Group - metodologia

  • Anonimowe badanie zostało przeprowadzone wśród aktywnych klientów Ferratum Group w 17 krajach. Odpowiedzi zebrano za pośrednictwem ankiety online zawierającej ustandaryzowany kwestionariusz.
  • W badaniu udział wzięło ponad 22 000 gospodarstw domowych, z czego średni rozmiar gospodarstwa domowego wynosił 2,9 osób. Ponad połowę (53 proc.) respondentów stanowiły kobiety. Wiek respondentów wynosił od 18 do 61 lat.
  • Średni dostępny dochód netto gospodarstw uczestniczących w badaniu mieścił się w przedziale 827–3934 EUR. Dochody są wyrażone w lokalnej walucie, a względne letnie wydatki są obliczane przez współczynnik dochodu rozporządzalnego rodziny w danym kraju. Dochody rozporządzalne zostały dostosowane dla każdego kraju, a średni parytet siły nabywczej oparty został na danych Banku Światowego z 2014 roku.
  • Badanie dotyczyło rozporządzalnego miesięcznego przychodu netto oraz kwot, jakie respondenci przeznaczą na wakacje. Ankietowani byli również pytani, jakie czynności zdominują ich lato i czy będą korzystać z usług Airbnb lub bankowości internetowej za granicą.

                                                     INFORMACJE KOŃCOWE

O Ferratum Group:

Ferratum Group powstała w 2005 roku. Jej siedziba znajduje się w Helsinkach w Finlandii. To międzynarodowa firma oferująca mobilną bankowość oraz pożyczki dla klientów indywidualnych (https://www.ferratum.pl/products/plusloan) i małych firm przez internet i telefon. Aktualnie Ferratum prowadzi działalność w 25 krajach w Europie, Afryce, Ameryce Północnej i Południowej i w regionie Azji-Pacyfiku.

Ferratum jest liderem rewolucji w bankowości internetowej jako pionier usług finansowych w całości opartych na internecie i telefonach komórkowych. Bank internetowy Ferratum uruchomiony w 2016 roku to innowacyjna platforma bankowa oferująca liczne usługi bankowe, w tym płatności cyfrowe w czasie rzeczywistym i przelewy w ramach jednej aplikacji. Z usługi tej korzystać mogą klienci na pięciu europejskich rynkach. Ferratum zaufało około 794 000 klientów, którzy mają otwarty rachunek bankowości internetowej lub aktywne saldo pożyczkowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy (dane na 31 marca 2019).

Ferratum Group jest notowana na frankfurckiej giełdzie papierów wartościowych na rynku Prime Standard i oznaczona jest symbolem „FRU”. Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy na stronę www.ferratumgroup.com