Można pić alkohol nad Wisłą. NSA przyznał rację Trzaskowskiemu. "Bulwary mają służyć Warszawiakom"

Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację prezydentowi Warszawy i dopuścił spożywanie alkoholu na bulwarach wiślanych. Uchwała Rady Warszawy w tej sprawie została wcześniej zaskarżona i Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził jej nieważność.

W ustnym uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził, że uchwała Rady m.st. Warszawy nie naruszyła art. 14 ust 2b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ocenił też, że akta sprawy dały możliwość poznania motywów decyzji Rady.

Ten fragment ustawy mówi: "Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, w określonym miejscu publicznym na terenie gminy odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych, jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, o której mowa w art. 2 ust. 1, i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego".

Bulwary wiślane mają służyć mieszkankom i mieszkańcom do relaksu i wypoczynku. Rada Warszawy dopuściła wyjątkowo w tym miejscu "piwo pod chmurką" i nie przeciwstawiamy się kulturalnemu spożywaniu alkoholu. Porządku na tym obszarze, jak i  w całym mieście pilnują i będą pilnować odpowiednie służby. Ufam, że będzie się udawało pogodzić potrzeby gości spędzających czas nad Wisłą z potrzebami mieszkańców i mieszkanek okolicy

- wyjaśnia dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego w warszawskim Ratuszu Karolina Zdrodowska.

Pięć lat sporu o alkohol nad Wisłą

W 2018 r. Rada m.st. Warszawy podjęła dwie oddzielne uchwały dopuszczające spożywanie alkoholu nad Wisłą. Jedna dotyczyła bulwarów wiślanych, druga - plaży Poniatówka.

9 lutego 2022 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrywał skargi na uchwałę rady dotyczącą właśnie bulwarów. Uznał uchwałę Rady Warszawy dopuszczającą spożywanie alkoholu za nieważną. Z tym wyrokiem z kolei nie zgodził się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i w kwietniu ubiegłego roku wniósł skargę kasacyjną do NSA. Wstrzymało to decyzję sądu wojewódzkiego - aż do środowego rozstrzygnięcia.

Więcej informacji z kraju znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

W rozstrzygnięciu NSA oddalił skargi na uchwałę, utrzymując tym samym jej ważność. Oznacza to, że spożywanie alkoholu na bulwarach pozostaje - zgodnie z uchwałą Rady Warszawy sprzed pięciu lat - dozwolone.

Więcej o: