Mazowieckie. Wojewoda zmienia wcześniejsze rozporządzenie. Pozwolił na odstrzał dzików

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł zmienił wcześniejsze rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt. Najnowsze pozwala na terenie trzech miast i 16 powiatów na odstrzał dzików.
Zobacz wideo Jak się zachować, gdy spotka się dzikie zwierzę?

Jak czytamy w rozporządzeniu, pozwolenie na odstrzał dzików zostało wydane w związku ze zwiększającą się populacją zwierząt na terenie miasta stołecznego Warszawy, jak również innych miejscowości zlokalizowanych na obszarze objętym ograniczeniami w związku z występowaniem wścieklizny. 

"Uśmiercenie ich (dzików - red.) na terenie odłowni nie spowoduje zwiększenia ryzyka rozprzestrzenienia chorób zakaźnych zwierząt związanych z ewentualnym ich przewozem, a przy tym zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców, dla który dzika zwierzyna przebywająca na terenach zurbanizowanych stanowi duże zagrożenie zarówno dla ich zdrowia jak i życia" - czytamy w dokumencie.

Zgodnie z rozporządzeniem obszar zagrożony wścieklizną obejmuje:

 • Miasto stołeczne Warszawę;
 • powiat miński:
 • powiat otwocki;
 • powiat garwoliński;
 • powiat kozienicki;
 • powiat radomski;
 • miasto Radom;
 • powiat zwoleński;
 • powiat wołomiński;
 • powiat szydłowiecki;
 • powiat warszawski zachodni;
 • powiat płocki;
 • powiat gostyniński;
 • miasto Płock;
 • powiat płoński;
 • powiat sochaczewski;
 • powiat nowodworski;
 • powiat legionowski;
 • powiat węgrowski.

Więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Wojewoda Radziwiłł pozwolił na odstrzał dzików. Są wyjątki od zakazów

Zgodnie z wydanym przez wojewodę rozporządzeniem na obszarze zagrożonym zakazuje się organizowania targów, wystaw, konkursów, pokazów zwierząt wrażliwych na wściekliznę, z wyjątkiem targów, wystaw, konkursów i pokazów z udziałem psów, kotów i koni, na warunkach określonych w decyzji przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii, organizowania polowań czy odłowów zwierząt łownych.

Zakazy, o których mowa wyżej, nie obowiązują w przypadku wydania zgody przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii na: odstrzał sanitarny dzików, odłów dzików w celu ich uśmiercenia na miejscu, polowanie indywidualne bez udziału psów i naganki.

"Właściwy terytorialnie powiatowy lekarz weterynarii wydając decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz w ust. 2 rozporządzenia, bierze pod uwagę analizę ryzyka, która wykaże, że zastosowanie wyjątków nie spowoduje zagrożenia rozprzestrzenienia się wirusa wścieklizny" - zaznaczył wojewoda.

Urząd przypomina, że w ubiegłym roku w województwie mazowieckim odnotowano łącznie 110 przypadków wścieklizny u zwierząt.

Więcej o: