Rafał Trzaskowski uwalnia od Rosjan kolejną nieruchomość w Warszawie

Rafał Trzaskowski wydał kolejny dekret i odmówił Rosji ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości znajdującej się przy alei Szucha 8. Wcześniej wydał taką samą decyzję ws. budynku mieszczącego się przy al. Szucha 7, gdzie znajduje się Ambasada Ukrainy.

"Kolejna nieruchomość w Warszawie uwolniona od rosyjskich roszczeń. Wydałem odmowną decyzję dekretową ws. ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do budynku przy al. Szucha 8. Będzie on, zgodnie z zapisami planu miejscowego, przeznaczony na użytek administracji publicznej" - poinformował na Twitterze prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Rafał Trzaskowski uwalnia warszawskie nieruchomości od rosyjskich roszczeń 

We wtorek Rafał Trzaskowski wydał decyzję, odrzucającą rosyjskie roszczenia wobec nieruchomości przy al. Szucha 8. "Zgodnie z zapisami w planie miejscowym dla północnej części Placu Unii Lubelskiej ten teren jest przeznaczony dla administracji publicznej. Obecnie nie jest wykorzystywany na cele dyplomatyczne tylko komercyjne, przez szereg podmiotów prowadzących działalność gospodarczą" - wyjaśnił Trzaskowski.

Zobacz wideo Pracownik ośrodka sportowego ukradł pieniądze przeznaczone na pomoc dla uchodźców

Prezydent Warszawy dodał, że "wiele organów administracyjnych poszukuje nieruchomości, które mogłyby wykorzystać dla prowadzenia działalności". Podkreślił, że niewystarczające zasoby lokalowe zmuszają miasto do korzystania z najmu komercyjnego. "Uwolnienie od roszczeń nieruchomości przy al. J. Ch. Szucha 8, umożliwi świadczenie tam usług publicznych, zgodnie z jej przeznaczeniem" - ocenił Rafał Trzaskowski.

Miasto informuje, że nieruchomość mieszcząca się przy al. Szucha 8 jest położona na terenie objętym działaniem tzw. dekretu Bieruta i jest własnością Skarbu Państwa. Budynki znajdujące się na tym obszarze zostały nabyte w 1946 roku przez Przedstawicielstwo Handlowe ZSRR w Polsce.

"13 lipca 1948 r. przedstawicielstwo wystąpiło o przyznanie, za symboliczny czynsz, prawa własności czasowej do tego terenu (obecnie użytkowania wieczystego). Wniosek ten pozostawał nierozpoznany. Za następcę prawnego ZSRR - na gruncie tej sprawy - uznana została Federacja Rosyjska, której pełnomocnik 3 listopada - wystąpił o rozpoznanie wniosku" - czytamy w komunikacie warszawskiego ratusza. Podejmując decyzję w tej sprawie zwrócono uwagę m.in. na brak niezbędnego zezwolenia na nabycie prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości przez Rosję.

Rafał Trzaskowski: Wydałem decyzję odmowną ze względów formalnych, jak również sytuację polityczną i wojnę na Ukrainie

Wcześniej Rafał Trzaskowski wydał decyzję dekretową odmawiając Rosji ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości przy al. Szucha 7 - znajduje się tam Ambasada Ukrainy. "Wydałem decyzję odmowną odrzucając roszczenia Rosjan do tego terenu zarówno ze względów formalnych jak również sytuację polityczną i wojnę na Ukrainie. Placówka dyplomatyczna naszych przyjaciół w stolicy jest już zabezpieczona przed zakusami agresorów" - powiedział Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy dodał, że "komornik prowadzi już działania w sprawie odzyskania nieruchomości przy ul. Sobieskiego 100, czyli tzw. Szpiegowa".

Więcej o: