Rusza przebudowa Kopca Powstania Warszawskiego. Powstanie platforma widokowa i "dzikie zakątki"

Już w październiku rozpoczną się prace modernizacyjne w Parku Akcji "Burza" pod Kopcem Powstania Warszawskiego. Przestrzeń zostanie uporządkowana i zagospodarowana zgodnie z historyczną symboliką tego miejsca, a także z myślą o przyrodzie. W planach jest m.in. wyeksponowanie ruin Warszawy, wydzielenie dzikich zakątków lasu i stworzenie platformy widokowej.

W parku pojawią się ekspozycje historyczne opowiadające o odbudowie stolicy. Ruiny Warszawy zostaną wyeksponowane w głównym wejściu do parku od ul. Bartyckiej i wzdłuż odnowionej Alei Godziny "W", prowadzącej na szczyt. Na Kopcu powstanie nowy plac z platformą widokową, a Kotwica Polski Walczącej zyska nowoczesny postument. Zieleń porastająca wzgórze zostanie w wybranych miejscach uporządkowana, w innych pojawią się nowe drzewa parkowe i sadzonki drzew leśnych. W parku powstaną także ścieżki przyrodnicze, punkt widokowy i kładki w koronach drzew.

-  Nowy park wokół Kopca Powstania Warszawskiego będzie nawiązywać do historii odbudowy stolicy. Kopiec to pomnik zburzenia Warszawy, ale też jej odbudowy i żywotności. Chcemy zagospodarować tę przestrzeń zgodnie z jej rangą oraz umożliwić każdemu łatwy dostęp do parku i odbywających się tu uroczystości - tłumaczy Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni.

Zobacz wideo 63 dni w 3 minuty. Tak wybuchało i upadało Powstanie Warszawskie [ANIMACJA]

W parku wydzielone zostaną tzw. dzikie zakątki

Park pod Kopcem Powstania Warszawskiego to nie tylko miejsce pamięci o historii Warszawy. - Wokół Kopca utworzymy dla mieszkańców strefy rekreacyjne z nowymi meblami miejskimi, a także naturalne place zabaw dla dzieci w różnym wieku oraz strefę dla psów. W parku umieścimy nowe ławki, krzesła, stoły i stojaki rowerowe - mówi Aleksandra Majda-Butkiewicz, dyrektorka Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Kopiec i jego otoczenie to pełen gruzów teren, na którym spontanicznie rozwinął się las. Dominują w nim gatunki obce, lepiej znoszące tak trudne warunki. W niektórych obszarach można zaobserwować, jak las ten samoistnie się przebudowuje, pojawia się w nim coraz więcej gatunków rodzimych. W parku wydzielone zostaną tzw. dzikie zakątki, w których przyroda będzie dalej sama się rozwijać i przebudowywać. Pojawią się tablice edukacyjne, mówiące o tym wyjątkowym ekosystemie i naturalnej sukcesji gatunków. Jednak w wybranych częściach proces ten zostanie wsparty poprzez wprowadzenie bardziej pożądanych, rodzimych gatunków roślin. W sumie posadzonych zostanie ponad 450 młodych drzew parkowych i niemal 8,5 tys. sadzonek leśnych, a także liczne krzewy i byliny.

Przestrzeń dostępna dla osób o ograniczonej mobilności

Park zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością czy opiekunów z dziećmi. Osoby te będą mogły dostać się na szczyt Kopca z pominięciem schodów. Wejścia do parku, w tym dodatkowe wejście od strony ul. Grupy AK "Północ", oraz ścieżki spacerowe o odpowiednim nachyleniu umożliwią im swobodne poruszanie się po parku i korzystanie z nowych stref rekreacyjnych. Istniejąca droga obwodowa wokół wzniesienia również zostanie poprowadzona wąwozami o łagodnym nachyleniu. Strome dziś podejście na sam szczyt Kopca zostanie złagodzone i wyposażone w rampy, aby ułatwić dostęp osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się i ich asystentom. Dodatkowo główny plac wejściowy od strony ul. Bartyckiej zostanie specjalnie zaaranżowany do organizacji uroczystości, co umożliwi uczestnictwo wielu osób, bez potrzeby wjazdu na szczyt.

Przebudowę parku poprzedziły zorganizowane w 2018 roku konsultacje społeczne z mieszkańcami. Wnioski z przeprowadzonych rozmów znalazły się w wytycznych konkursu na stworzenie koncepcji parku. Zwycięski projekt zmian przygotowały pracownie topoScape i Archigrest. Przebudowę wykona firma REMONDIS sp. z o.o. 

Ponad 24 miliony zł na przebudowę

Prace budowlane wokół Kopca Powstania Warszawskiego rozpoczną się w październiku, a ich finalizacja planowana jest na koniec 2022 roku. Podczas robót teren parku będzie częściowo wyłączany z użytkowania. O szczegółach będzie informować Zarząd Zieleni m.st. Warszawy na swojej stronie oraz na grupie Zieleń Warszawska-Mokotów.

Przebudowa parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego będzie kosztować 24 267 900,00 zł. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu unijnego Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy, współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zakres projektu unijnego obejmuje teren bezpośrednio wokół Kopca. Pozostałe elementy zaproponowane w koncepcji konkursowej Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego mogą zostać zrealizowane w dalszych etapach prac, pod warunkiem pozyskania odpowiednich środków finansowych.

Więcej o: