Patodeweloperka na Nowolipkach. Jest odpowiedź miasta ws. bloku, który ma powstać 4 metry od kolejnego

Mieszkańcy bloku na rogu ulic Dzielnej i Bellottiego są zaniepokojeni, ponieważ niecałe cztery metry od ich budynku ma powstać nowy. - Na terenie każdego planu wyrastają nowe budynki i nie wprowadza się z tego powodu zmian do planów - tłumaczy miasto.
Zobacz wideo Najbardziej nawiedzony i przerażający adres Warszawy - Wilcza 2/4

Na warszawskich Nowolipkach ma powstać budynek, który będzie dzieliło nieco ponad 3,5 metra od ściany istniejącego już bloku. Wszystko przez to, że ten ostatni "został błędnie naniesiony na mapę zagospodarowania przestrzeni" miasta.

O sprawie poinformowali mieszkańcy budynku na rogu ulic Dzielnej i Bellottiego. "Przedstawiam budynek, który ma stanąć pod moimi oknami. Tak, moje okna i balkon znajdują się w tej ciemnej szparce, którą widzicie. Szparka ma szerokość 3,60 m od ściany budynku. Jeśli dodamy szerokość balkonu, oznacza to, że z balkonu będę klepać ręką w beton o wysokości 12 pięter" - napisała jedna z mieszkanek.

Patodeweloperka na Nowolipkach. Jest odpowiedź miasta

Portal Tvnwarszawa.pl zapytał dyrektorkę Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w urzędzie miasta Marlenę Happach, jak mogło dojść do tego, że w planie źle zaznaczono istniejący budynek. - W planie miejscowym rejonu ulicy Okopowej uchwalonym w 2011 roku na podkładzie, czyli mapie zasadniczej, na której został sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie jest widoczny ten budynek. Nie oznacza to jednak, że uchwalony plan nie uwzględnia istniejącego budynku przy ustalaniu wskaźników zabudowy dla terenu. Użycie jako podkładu mapy, która nie uwzględniła najnowszych wówczas realizacji, nie stanowi o ważności planu - podkreśliła Marlena Happach. Jak dodała, na terenie każdego planu wyrastają nowe budynki i nie wprowadza się z tego powodu zmian do planów.

- Zmiana planu miejscowego może nastąpić na wniosek mieszkańców czy aktywistów. Zmiana następuje dokładnie w takim samym trybie, jak nowy plan. Prezydent może przedstawić radzie miasta projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu - zaznaczyła dyrektorka Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Jednocześnie przyznała, że do tej pory nikt wniosku o zmianę planu miejscowego dla rejonu Okopowej nie złożył.

Procedura uchwalenia czy zmiany planu miejscowego jest bowiem - jak podkreśla tvnwarszawa.pl - długa i skomplikowana i nierzadko trwa nawet kilkanaście lat.

Więcej o: