Transport. Rafał Trzaskowski oraz dziewięciu prezydentów innych miast apeluje do Morawieckiego

Rafał Trzaskowski wraz z dziewięcioma innymi prezydentami polskich miast oraz organizacjami pozarządowymi zaapelowało do Mateusza Morawieckiego o dodatkowe pieniądze na "inwestycje związane z zeroemisyjnym transportem publicznym".

Chodzi o to takie poprowadzenie inwestycji związanych z transportem w miastach, aby w wychodzeniu z pokoronawirusowego kryzysu, miasta były m.in. wolne od zanieczyszczeń i otwarte na wszystkich mieszkańców. Pod apelem podpisali się - oprócz prezydenta Warszawy - prezydenci Gdyni, Gorzowa Wielkopolskiego, Jeleniej Góry, Krakowa, Olsztyna, Piły, Przemyśla, Rzeszowa, Zamościa, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a także organizacje społeczne. 

– W ciągu ostatnich 15 lat udało się znacznie poprawić usługi transportu zbiorowego w polskich miastach, ale w wyniku pandemii transport ten jest w trudnej sytuacji. Z jednej strony mamy konieczność przewożenia mniejszej liczby pasażerów, z drugiej - utrzymania często zwiększonych wymagań sanitarnych i przewozowych. To dodatkowe koszty, które w niektórych miastach już grożą podwyżkami cen biletów. Pozostawienie tej sytuacji bez reakcji budżetu państwa grozi redukcją już nie tylko przewozów pozamiejskich, ale także tych wewnątrz miast. Nie można do tego dopuścić – argumentuje dr Wojciech Szymalski z Instytutu na rzecz Ekorozwoju. 

Zobacz wideo

Transport publiczny "pod ogromną presją finansową"

W dokumencie zauważono również, że transport publiczny, w związku z koronawirusem, jest "pod ogromną presją finansową, co wynika m.in. ze spadku liczby pasażerów". Sygnatariusze apelują więc do premiera o dodatkowe pieniądze na:

  • pomoc dla organizatorów systemów transportu publicznego w przezwyciężeniu finansowych konsekwencji COVID-19;
  • inwestycje w redukcję emisyjności i modernizację systemów transportu publicznego, które zagwarantują, że nowe i rozszerzone usługi będą obsługiwane przez pojazdy zeroemisyjne;
  • wsparcie miast w celu pilnego zwiększenia zarówno ilości, jak i jakości infrastruktury rowerowej i pieszej, poprzez wdrożenie środków nadzwyczajnych, z zobowiązaniem do uczynienia ich stałymi;
  • zwiększenie oferty alternatywnych środków transportu, w tym rowerów publicznych i rozwój węzłów multimodalnych (miejsc przesiadkowych do innego rodzaju transportu), które ułatwią przemieszczanie się po mieście. 

W latach 2021-22 Polska ma dostać na walkę z pandemijnym kryzysem 18,9 mld euro. Pieniądze z programu - zgodnie z oczekiwaniami Komisji Euroepjskej - byłyby wydatkowane w sposób, który przyczyni się do przyspieszenia zielonej transformacji UE. 

Więcej o: