Uniwersytet Warszawski podjął decyzję. W semestrze zimowym nauczanie zdalne

Na Uniwersytecie Warszawskim zajęcia w semestrze zimowym 2020/2021 odbędą się w formule zdalnej. Jeśli ich specyfika będzie wymagała bezpośredniego kontaktu, będą mogły się odbyć stacjonarnie z zachowaniem reguł reżimu sanitarnego.

Zarządzenie w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym na Uniwersytecie Warszawskim podpisał rektor UW prof. Alojzy Nowak. Zmiana w trybie nauczania związana jest z trwającą pandemią koronawirusa.

Uniwersytet Warszawski podjął decyzję. Zdalna nauka w semestrze zimowym 2020/2021

Zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Warszawskim w semestrze zimowym 2020/2021 odbędą się zdalnie. Oznacza to, że ćwiczenia, lektoraty, egzaminy czy dyżury wykładowców będą prowadzone online.

- Zdalnie mają odbywać się egzaminy i zaliczenia kończące zajęcia, egzaminy dyplomowe, a nawet, gdy to możliwe, zajęcia z wychowania fizycznego. Zajęcia ogólnouniwersyteckie oraz lektoraty języków obcych nowożytnych będą prowadzone wyłącznie w trybie zdalnym - informuje uczelnia.

Zajęcia w trybie zdanym mają odbywać się w dwóch formach. W pierwszej, uczestnicy zajęć będą mieli możliwość odtworzenia materiału udostępnionego przez prowadzącego zajęcia, a w drugiej nastąpi kontakt pomiędzy studentami i prowadzącym w czasie rzeczywistym.

Niektóre zajęcia będą mogły odbyć się stacjonarnie

Uniwersytet Warszawski zapewnia, że nie wszystkie zajęcia mają się odbywać online. Jeżeli zajęcia, ze względu na swoją specyfikę, wymagają kontaktu prowadzącego ze studentami będą mogły być prowadzone stacjonarnie, z zachowaniem wymogów sanitarnych.

- W szczególności dotyczy to zajęć o charakterze laboratoryjnym, terenowym lub integrującym studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz studenckich praktyk zawodowych - można przeczytać w zarządzeniu.

Decyzja dotycząca prowadzenia zajęć w trybie stacjonarnym powinna być podjęta do dnia 21 września.

Zobacz wideo Nauczyciel roku 2018: Nie ukryjemy się przed wirusem pod peleryną niewidką
Więcej o: