"Warszawa zbiera deszczówkę". Nawet 4 tysiące złotych dotacji. Można składać wnioski

Ochrona i zwiększenie zasobów wody w Warszawie to cel "Warszawskiego programu ochrony zasobów wody". Właśnie ruszyła jego kampania promocyjna.

Jak informuje stołeczny urząd, na program składa się sześć filarów działań, w tym m.in. dotacje na budowę urządzeń retencyjno-rozsączających. Realizują go jednostki miejskie, inwestorzy prywatni oraz mieszkańcy.

Pierwszy filar to dotacje retencyjne. W jego ramach do 31 lipca br. można składać wnioski o dotację na budowę zbiorników do zbierania deszczówki. Dotacje udziela się na budowę:

- urządzeń retencyjno-rozsączających (urządzenia zakopywane w grunt, umożliwiające gromadzenie wód opadowych oraz rozsączanie ich do ziemi, np. skrzynki rozsączające – zbiorniki z tworzywa sztucznego w kształcie prostopadłościanu o ażurowych ściankach lub studnie chłonne – studnie wykonane z betonu lub tworzywa sztucznego bez szczelnego dna; wielkość urządzenia powinna uwzględniać wielkość powierzchni odwadnianej i warunki gruntowo-wodne),

- zbiorników retencyjnych (szczelne zbiorniki do gromadzenia wód opadowych, poprzez które woda nie przesiąka do ziemi, ale z których można pobierać wodę do ponownego wykorzystania, np. do podlewania terenów zieleni; mogą być montowane na sieci kanalizacyjnej lub w formie oczek wodnych).

Skierowane one do podmiotów, które nie są zaliczane do sektora finansów publicznych. Jak podaje urząd, wysokość dotacji może wynieść do 80 proc. rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji, ale nie więcej niż:

- 4 000 zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

- 10 000 zł dla pozostałych podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych;

Ponadto, zwrot do 80 proc. rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji mogą też otrzymać np. gminne lub powiatowe osoby prawne. 

Zobacz wideo Andrzej Duda ogłasza program #MojaWoda. "Chciałbym, aby powstało jak najwięcej małych zbiorników wodnych"

606 wniosków i kolejne filary programu

Ratusz informuje też, że do tej pory w związku z realizacją programu "wpłynęło 606 wniosków na kwotę 2,52 mln zł z 3,5 mln zł zarezerwowanych na ten cel. Przygotowano 191 umów o dotację, a pozostałe wnioski są w opracowaniu i uzupełnianiu danych przez wnioskodawców. Podpisano 99 umów. Pierwsze dotacje zostały już rozliczone (wypłacono 12 000 zł na podstawie 3 dotacji)". 

Pozostałe pięć filarów programu to: II filar - obszary naturalnej retencji (np. ochrona bagien, torfowisk czy rzeki), III filar - powierzchnie przepuszczalne (chodzi tutaj np. o rozpłytowywanie powierzchni asfaltowych czy betonowych), IV filar - kanały miejskie (m.in. ich ochrona), V filar - ujęcia wody podziemnej oraz VI filar - procedury planistyczne (m.in. działania zapobiegające odwodnieniu miasta i zwiększeniu retencji). 

Więcej o: