Warszawa apeluje do kierowców i właścicieli psów: Pozwólcie nurogęsiom przejść nad Wisłę

Stołeczny Zarząd Zieleni wydał komunikat, w którym informuje o działaniach na rzecz ochrony nurogęsi. W Polsce te ptaki są rzadkie i objęte ochroną. Miasto apeluje też do mieszkańców, by dołożyli swój wkład w ochronę ptaków w okresie lęgowym. Chodzi m.in. o to, by nie płoszyć nurogęsi w czasie spacerów w parkach.

Zieleń Warszawska opisuje, że wiosną w Parku Agrykola "można zobaczyć wyjątkowe kacze rodziny nielicznie gniazdujących w Polsce nurogęsi". Mieszkające tam ptaki muszą z młodymi pokonać trudną drogę: z Łazienek Królewskich, przez Kanał Piaseczyński, ulice Myśliwiecką i Czerniakowską – do Wisły

Służby miejskie podejmują specjalne działania, by uchronić ptaki. 22 kwietnia eskortowali ptasią rodzinę. Nurogęś z siedmioma młodymi (które jeszcze nie potrafią latać) przechodziła przez jezdnię ul. Czerniakowskiej. Na ten czas wstrzymano ruch i ptaki bezpiecznie dotarły do Wisły. "Udało się to dzięki szybkiej interwencji i współpracy mieszkańców zaangażowanych w ochronę ptaków, pracowników Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, Policji oraz Straży Miejskiej" - informuje Zarząd Zieleni. 

Pomoc mieszkańców jest kluczowa w ochronie nurogęsi w tym okresie, szczególnie w czasie przechodzenia przez ulice. Miasto apeluje do kierowców, by na ul. Czerniakowskiej i Myśliwieckiej zachowali szczególną uwagę. 

"Spacerowiczów prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu, by nie przepłoszyć migrujących ptaków, a właścicieli psów - o wyprowadzanie swoich pupili na smyczy (powiesiliśmy w kilku miejscach tabliczki informacyjne). Na małe nurogęsi i tak czyhają zagrożenia, np. inne ptaki, więc warto im ułatwić ich wędrówkę

- czytamy w komunikacie. 

Specjalne przejścia dla nurogęsi

W ramach ochrony nurogęsi podejmowane są także inne działania:

"W trakcie sezonu migracji nurogęsi jesteśmy codziennie w Parku Agrykola, sprawdzając, czy potrzebują pomocy np. w przejściu przez jezdnię (wtedy zatrzymywane są auta), monitorujemy też poziom wody w Kanale Piaseczyńskim. Od kwietnia do czerwca obniżamy go, by nurogęsi mogły przepłynąć przepustem z zachodniej do wschodniej części kanału. We współpracy z Zarząd Dróg Miejskich Warszawa wycięliśmy przejścia w murkach przy ul. Myśliwieckiej, żeby udrożnić dla wędrujących ptaków ten korytarz ekologiczny, z którego również korzystają".

W okolicy ustawione są specjalne znaki ostrzegające o przechodzeniu ptaków, a także tablice informacyjno-edukacyjne.

"Nurogęś jest przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły, jednak w Warszawie gniazduje prawie wyłącznie na terenie parku Łazienki Królewskie i ewentualnie okolic. To sytuacja dosyć wyjątkowa, ponieważ nie jest to gatunek parkowy i w dodatku ptaki gnieżdżą się stosunkowo daleko od obecnego koryta Wisły" - pisze Zarząd Zieleni - "Nurogęsi gniazdują przede wszystkim w dziuplach drzew. Samice od razu po wykluciu młodych i prowadzą nielotne pisklęta w stronę Wisły m.in. z powodu małych możliwości zdobycia pokarmu w parkowych zbiornikach i kanałach. Nurogęsi żywią się głównie rybami".

W Polsce nurogęsi są objęte ścisłą ochroną gatunkową. W skali świata gatunek nie jest uznawany za zagrożony wyginięciem, ale w Polsce jest dość rzadki. 

Więcej o: