Urząd miasta, urzędy dzielnic i instytucje miejskie znacząco ograniczają działalność

- W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa, urząd miasta, urzędy dzielnic i instytucje miejskie znacząco ograniczają swoją działalność - informuje stołeczny ratusz.

I tak, od poniedziałku, 16 marca do odwołania zamknięte siedziby Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy na Ochocie, Bielanach, Białołęce, Wilanowie i w Wesołej. - Z kolei w Sekcji Obrotu Zagranicznego oraz w Wydziale Archiwalnych Ksiąg Stanu Cywilnego nie będzie można załatwić spraw osobiście - podano w komunikacie. 

Z kolei Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy będzie działał w ograniczonym zakresie. - Mieszkańcy będą mogli załatwić wyłącznie sprawy dotyczące rejestracji urodzeń i zgonów. Z kolei informacje związane z zawarciem małżeństwa będą udzielane tylko telefonicznie i mailowo. Wnioski dotyczące rejestracji zagranicznych dokumentów stanu cywilnego mogą być składane wyłącznie drogą pocztową, natomiast pozostałe wnioski np. o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, o zmianę imienia i nazwiska, o sprostowanie lub uzupełnienie aktów stanu cywilnego można składać listownie lub przez platformę e-PUAP (dla osób posiadających profil zaufany) - dodano. 

Miasto przypomina również, iż większość spraw urzędowych można załatwić elektronicznie, za pośrednictwem konta e-Puap. - "Apelujemy do mieszkańców, aby w pierwszej kolejności korzystali właśnie z tej formy załatwiania spraw urzędowych" - napisano.

Czego nie załatwisz w urzędach? 

Szefowie miejskiego urzędu zdecydowali się zawiesić realizację części spraw, które nie wpływają na bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców. W związku z tym nie będą np. przyjmowane wnioski: o pozwolenie na handel alkoholem oraz zamkniętych będzie 11 z 22 punktów obsługi pasażerów ZTM.

- "Zgodnie z zaleceniami rządu, znaczna część urzędników miejskich została skierowana do pracy zdalnej. Część z nich będzie pracować w trybie rotacyjnym, tak, aby zagwarantować obsadę stanowisk" - poinformowano. 

Więcej o: