Jest projekt rozporządzenia ws. 11 listopada. MSWiA chce zakazać noszenia broni

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce wprowadzenia na terenie Warszawy 11 listropada "czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym". Projekt rozporządzenia w tej sprawie pojawił się już na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński proponuje wprowadzenie zakazu "noszenia i przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni" na terenie Warszawy w dniu 11 listopada 2019 r. Projekt rozporządzenia szefa MSWiA pojawił się na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Poseł Tomasz Rzymkowski: PiS nie jest już zainteresowany Marszem Niepodległości

Zobacz wideo

Jak napisano w uzasadnieniu projektu, powodem wprowadzenia takiego zakazu ma być konieczność "zapewnienia bezpieczeństwa uczestników uroczystości państwowych z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości, a także zgromadzeń publicznych, organizowanych w dniu 11 listopada 2019 r. w Warszawie".

Ze względu na rangę tych wydarzeń oraz przewidywaną wielotysięczną liczbę uczestników, istnieje konieczność wprowadzenia szczególnych rozwiązań, które w sposób czasowy zwiększą poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego na wskazanym w rozporządzeniu obszarze

- czytamy.

Więcej o: