CBA weszło do warszawskiego ratusza. Zabezpiecza dokumentację związaną z funkcjonowaniem "Czajki"

Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi czynności w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawa, Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM, a także w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Zabezpiecza tam dokumenty związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków "Czajka" i jej awarią.

W czwartek 24 października funkcjonariusze Delegatury CBA w Katowicach na podstawie postanowień Prokuratury Regionalnej w Warszawie weszli do siedziby warszawskiego Ratusza, a także do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM i siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji - czytamy w komunikacie Prokuratury Regionalnej w Warszawie

CBA informuje, że prowadzone czynności mają na celu zabezpieczenie dokumentacji, w tym zapisów elektronicznych, dotyczącej inwestycji budowy i eksploatacji tzw. spalarni, jak również materiałów związanych z awarią w oczyszczalni "Czajka", która wystąpiła pod koniec sierpnia tego roku.

W prowadzonym ws. oczyszczalni "Czajka" śledztwie jest kilka wątków

Postanowienie Prokuratury Regionalnej w Warszawie zostało wydane w ramach szeroko zakrojonego śledztwa prowadzonego przez nią i CBA. Postępowanie to obejmuje kilka wątków.

Jednym z nich jest kwestia kontrolowanego zrzutu ścieków z oczyszczalni "Czajka" do Wisły, który trwał od 28 sierpnia. "Badana jest kwestia spowodowania zagrożenia epidemiologicznego, zanieczyszczenia wody oraz zniszczenia w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach, które stanowią czyny zabronione zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 8" - czytamy na stronie prokuratury.

Drugi wątek dotyczy podejrzeń "popełnienia przestępstwa wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w mieniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. w związku z modernizacją i rozbudową Oczyszczalni Ścieków "Czajka", w tym budową Stacji Termicznego Unieszkodliwienia Osadów Ściekowych oraz dopuszczeniem do niewłaściwej eksploatacji i konserwacji wskazanego obiektu". Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. 

Problemy oczyszczalni ścieków "Czajka". Najpierw awaria spalarni, potem kolektora

Pierwsza awaria w "Czajce" zdarzyła się w listopadzie 2018 roku, kiedy to zepsuła się spalarnia osadów ściekowych. Od tamtej pory wywożone są one poza spalarnię - jest ich już 100 tys. ton. Sprawa jednak wyszła na jaw dopiero przy okazji drugiej awarii - kolektora ściekowego - do której doszło 28 sierpnia 2019 roku. Wtedy, w wyniku usterki, ścieki z lewobrzeżnej Warszawy zaczęły trafiać wprost do Wisły. Aby temu zapobiec, rząd zdecydował o budowie tymczasowego rurociągu. Dzięki niemu ścieki trafiają do oczyszczalni.

Zobacz wideo
Więcej o: