Wójt Lesznowoli zatrzymana przez Centralne Biuro Antykorupcyjne

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali wójt gminy Lesznowola. Według CBA miała doprowadzić do szkody w majątku gminy o wartości bliskiej 4 mln złotych poprzez niezasadne wypłacanie odsetek od zerwanej umowy i umarzanie należności podatkowych.
Zobacz wideo

CBA zatrzymało w środę rano wieloletnią wójt Lesznowoli. Jak czytamy w informacji na stronie internetowej antykorupcyjnej policji, zatrzymanie jest związane z podejrzeniem, iż wójt przekroczyła swoje uprawnienia i nie dopełniła obowiązków wynikających z pełnionej przez nią funkcji. 

CBA zatrzymało wójt Lesznowoli

Materiał dowodowy zgromadzony podczas śledztwa CBA wskazuje na to, że podczas pełnienia przez wójt  stanowiska dochodzić miało do nieprawidłowości związanych z gospodarowaniem nieruchomościami należącymi do gminy. Zauważono, że umowy dzierżawy zawarte w 2013 i 2014 roku zostały podpisane z naruszeniem wymogów formalnych opisanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Ze śledztwa wynika, że wójt miała odstąpić od jednej z nich, co skutkować miało koniecznością wypłacenia dzierżawcy odsetek w wysokości ok. 1,3 mln zł. Jak podkreśla CBA decyzja ta może być uznana za "niezasadną". 

Ustalenia śledczych wskazują ponadto, że wójt gminy Lesznowola podczas pełnienia stanowiska mogła również przekroczyć swoje uprawnienia w zakresie czynności podejmowanych jako organ podatkowy w latach 2012-2015. Wójt miała niezgodnie z prawem umorzyć należności podatkowe kilku powiązanych z nią samą spółkom. Chodzi w sumie o 2,6 mln złotych. 

Zatrzymana wójt zostanie doprowadzona do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszy zarzuty. Śledztwo zostało wszczęte w oparciu o materiały zgromadzone przez CBA w trakcie kontroli prowadzonej przez Departament Postępowań Kontrolnych.

Więcej o: