Darmowa komunikacja w Warszawie dla opozycjonistów i osób represjonowanych w okresie PRL

O soboty 29 czerwca opozycjoniści i osoby represjonowane w okresie PRL mogą całkowicie za darmo podróżować Warszawskim Transportem Publicznym. Warunkiem skorzystania ze zniżki jest okazanie stosownej legitymacji. Zmiana przepisów to decyzja Rady Warszawy.
Zobacz wideo

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że od soboty 29 czerwca działacze opozycji komunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych w czasach PRL będą mogli bezpłatnie podróżować Warszawskim Transportem Publicznym.

Opozycjoniści pojadą za darmo komunikacją miejską. decyzja Rady Warszawy

Warunkiem do skorzystania z przejazdów jest posiadanie legitymacji, która potwierdza status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby będącej represjonowanej z powodów politycznych. Nowe przepisy wynikają z decyzji Rady Warszawy i jednogłośnie przyjętej przez urzędników uchwały z 30 maja 2019 roku. Czytamy w niej, że od soboty 29 czerwca uprawnienia do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską nabywają:

  • osoby, które nabyły status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2015 roku o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych - na podstawie legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych
  • osoby, które świadczyły pracę po 1956 roku na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 roku - na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  • osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 roku na skutek represji politycznych - na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Tym samym Warszawa dołączyła do Lublina, Białegostoku, Krakowa, Bydgoszczy czy Radomia, gdzie bezpłatne przejazdy dla opozycji antykomunistycznej są już dostępne od jakiegoś czasu. Dotychczas opozycjoniści PRL korzystali w stolicy z 50-procentowej zniżki na przejazdy Warszawskim Transportem Publicznym. 

Więcej o: