Rafał Trzaskowski zapowiedział program "Warszawa uczniów". Każde dziecko dostanie od miasta 100 złotych

Zgodnie z jego założeniem każdy warszawski uczeń dostanie 100 złotych rocznie na wyjścia do teatru, kina, muzeum czy na mecze. O miejskim programie poinformował Rafał Trzaskowski.
Zobacz wideo

Pieniądze z programu "Warszawa dla uczniów" mają być przeznaczone na wyjścia do instytucji kultury, nauki czy sportu. Już w marcu 2019 r. dyrektorzy warszawskich szkół dostaną z budżetu miasta dodatkową pulę pieniędzy - 15 milionów złotych - na finansowanie uczniom udziału w nich. Środki mają być przeznaczone na zakup biletów do takich miejsc jak Centrum Nauki Kopernik, zoo czy Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej.

Pieniądze będą dzielone na klasy - na każdego warszawskiego ucznia będzie przypadało 100 złotych rocznie. Gdy ósmoklasista kończy w czerwcu szkołę podstawową pieniądze "pójdą" za nim do jego nowej szkoły - liceum, technikum czy branżowej szkoły I stopnia.

Urząd miasta w Warszawie tłumaczy, że wielu młodych warszawiaków chętnie realizuje się poza szkołą w domach kultury, stowarzyszeniach, fundacjach czy tatrach. Nie wszyscy mają do nich jednak dostęp ze względu na swój niewielki budżet. Dzięki programowi "Warszawa dla uczniów" problem ma zniknąć.

Chcemy wyrównać szanse - nie każdego rodzica stać na bilet do kina, teatru czy ośrodka sportu - czytamy na stronie urzędu miasta.

Podwyżki dla nauczycieli w Warszawie i dodatkowe zajęcia dla dzieci

- Warszawa jest dla uczniów. Dlatego w tym roku przeznaczyliśmy rekordową kwotę na edukację - 4,9 miliardów złotych - mówił podczas konferencji Rafał Trzaskowski

Pieniądze będą przeznaczone na wiele innych spraw związanych z edukacją. Chodzi o:

  • podwyżki dla warszawskich nauczycieli - 250 zł dla stażystów z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym oraz 270 zł dla nauczycieli kontraktowych z tymi samymi kwalifikacjami;
  • budowę nowych szkół - 15 nowych szkół podstawowych dla ponad 10 tys. uczniów - oraz modernizację starych
  • indywidualne doradztwo dla nastolatków, podczas którego doradcy będą pomagać uczniom wybrać ścieżkę kariery
  • przygotowanie szkół na podwójny rocznik
  • edukacja samorządowa, wspierające aktywność społeczną i obywatelską młodzieży
  • dłużej działające świetlice, wiele z nich będzie otwartych do godz. 18, część do godz. 17
  • opieka psychologa i pedagoga w każdej szkole
  • pilotażowy program zajęć dodatkowych dla każdego ucznia. Chodzi o program, który ruszy w marcu 2019 i obejmie na razie 18 wybranych szkół w czterech dzielnicach. Każda z nich dostanie od miasta 4 mln złotych, z których finansowane będą dodatkowe, pozalekcyjne zajęcia językowe, sportowe czy muzyczne. 
Dzięki finansowaniu wyjść pozaszkolnych wyrównujemy szanse młodych ludzi. W czasach "deformy" oświaty naszym priorytetem jest zachowanie jakości w warszawskich szkołach, stąd podwyżki dla nauczycieli, indywidualne doradztwo dla uczniów oraz przygotowanie miejsc dla podwójnego rocznika

- tłumaczył prezydent Trzaskowski.

Więcej o: