Wacław Sikorski "Bocian" nie żyje. Był powstańcem warszawskim i żołnierzem AK

W wieku 93 lat zmarł major Wacław Sikorski "Bocian". Był uczestnikiem Powstania Warszawskiego, żołnierzem Armii Krajowej oraz więźniem politycznym PRL skazanym na karę śmierci.

O śmierci majora Wacława Sikorskiego ps. "Bocian" poinformowało Muzeum Powstania Warszawskiego.

Wacław Sikorski ps. "Bocian" nie żyje

Wacław Sikorski urodził się w Warszawie 9 lutego 1925 roku w Warszawie. Pochodził z rodziny kolejarzy. Podczas Powstania Warszawskiego służył jako sanitariusz w IV Obwodzie Armii Krajowej na Pradze. W jego domu rodzinnym znajdował się punkt sanitarny. Po upadku powstania wraz z rodziną schronił się w Choszczówce, a w 1944 roku został wcielony do pułku Wojska Polskiego stacjonującego na Majdanku. W 1945 na krótko wcielono go do 17. Dywizji Piechoty Ludowego Wojska Polskiego, a następnie do Wojsk Ochrony Pogranicza. Był związany "z Wolnością i Niezawisłością" i PKB Start, za co był w 1948 roku aresztowany i oskarżony o szpiegostwo.

Przebywał między innymi w więzieniu UB przy ulicy Koszykowej i w więzieniu mokotowskim. Tam od sierpnia do grudnia 1948 roku był torturowany. 22 stycznia 1949 roku pod zarzutem szpiegostwa został skazany na karę śmierci przez władze PRL. Wyrok  zamieniono na dożywocie w wyniku ułaskawienia przez Bolesława Bieruta. Wacław Sikorski wyszedł na Wolność w lutym 1956 roku. Był członkiem związku więźniów politycznych skazanych na karę śmierci w okresie reżimu komunistycznego i pomagał Muzeum Powstania Warszawskiego w tworzeniu ekspozycji "Cele bezpieki". 

"Powstańcy 1944. Spójrz im w oczy"

Więcej o: