IPN ocenzurował tablicę upamiętniającą Bronisława Geremka. Określenie "Europejczyk" do usunięcia

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Bronisława Geremka odbędzie się 19 września w Warszawie. Instytut Pamięci Narodowej zgłosił jednak zastrzeżenia do treści napisu, który ma się na niej znaleźć.

Jak podała "Gazeta Wyborcza", Instytut Pamięci Narodowej dokonał ingerencji w napis na tablicy ku czci profesora Bronisława Geremka, która ma zostać odsłonięta za dwa tygodnie na skwerze jego imienia.

Zastrzeżenia do treści napisu na tablicy pamiątkowej zgłosił Adam Siwek, dyrektor biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN. W piśmie przesłanym do Zarządu Terenów Publicznych napisał, że na tablicy upamiętniającej profesora Geremka należy wprowadzić "kilka zmian".

IPN: "Europejczyk" i "w hołdzie" do usunięcia

Problematyczne okazało się między innymi określenie "współtwórca demokratycznej Polski", które początkowo miało znaleźć się na tablicy. Jak podano w uzasadnieniu, powinno się je zastąpić napisem "aktywny uczestnik przemian demokratycznych".

Dyrektor biura IPN zanegował także umieszczenie na tablicy słowa "Europejczyk", które miało przypominać o udziale profesora w działaniach na rzecz wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Adam Siwek zakwestionował również umieszczone na tablicy wyrażenia "w hołdzie" - uzasadnił, że przyjęło się je odnosić do osób, które walczyły lub poległy za ojczyznę.

Tekst tablicy pamiątkowej został przygotowany przez Fundację im. Bronisława Geremka. Jej dyrektor Jolanta Kurska w rozmowie z "Wyborczą" przyznała, że jest "zdumiona" stanowiskiem IPN. Powiedziała też, że odczytuje ingerencję w treść napisu na tablicy pamiątkowej jako próbę zdeprecjonowania zasług profesora.

Bronisław Geremek - kim był?

Bronisław Geremek urodził się 6 marca 1932 w Warszawie. Był przewodniczącym Unii Wolności, ministrem spraw zagranicznych w latach 1997-2000, posłem na Sejm X, I, II i III kadencji, a także posłem do Parlamentu Europejskiego. Ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 1960 r. obronił doktorat, a w 1972 r. habilitację w Polskiej Akademii Nauk. W 1989 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym. Zmarł 13 lipca 2008 w wypadku samochodowym w Lubieniu. Został pochowany w Alei Zasłużonych na cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

W jakiej Polsce chcielibyście żyć? 7-letni Eryk: "Żeby nikt się nie bił i żeby nie istniała polityka" Odc. 7 [ŁĄCZY NAS POLSKA]

Więcej o: