Na studentów Wydziału Chemii UW czekają stypendia. 1500 zł i płatny staż

Firma Megmar wraz z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zamierzają wspierać i promować najzdolniejszych studentów. W związku z tym ruszył konkurs, w którym do wygrania są dwa atrakcyjne finansowo, roczne stypendia naukowe oraz płatny staż, który zostanie zaliczony jako praktyki zawodowe.

W konkursie liczy się połączenie wiedzy o chemii i procesach technologicznych działających na dużych instalacjach oraz niekonwencjonalne podejście do rozwiązania wybranego zagadnienia.

Mogą do niego przystąpić studentki lub studenci Wydziału Chemii UW, którzy w pracy pisemnej (max 1500 znaków) zaproponują wprowadzenie rozwiązań proekologicznych lub obniżających energo- i kosztochłonność procesu chemicznego, wykorzystywanego w szczególności w dużych instalacjach przemysłowych .

Prace należy złożyć w Dziekanacie Studenckim Wydziału Chemii UW do dnia 18 maja br. do godz. 14. Autorzy najciekawszych projektów w dniu 21 maja br. zostaną zaproszeni na rozmowy (22-24 maja 2018 roku).

Osoby, które zakwalifikują się do drugiego etapu konkursu przedstawią przed komisją konkursową założenia i atuty swojego projektu. Na dwóch najlepszych studentów czeka atrakcyjna nagroda.

Zwycięzcy konkursu otrzymają możliwość odbycia płatnego stażu w firmie Megmar. Laureaci będą mieli  także wypłacane przez 12 miesięcy stypendia w wysokości 1500 PLN brutto, a dodatkowo staż ten będzie zaliczony, jako praktyki zawodowe.

Firma Megmar to wiodący producent specjalistycznych rozwiązań z zakresu chemii technicznej, biotechnologii, biochemii i gospodarki odpadami.

Więcej szczegółów dotyczących konkursu.

Więcej o: