Podarowali zwierzętom z warszawskiego schroniska... autobus miejski. W jakim celu?

Duże zmiany w schronisku "Na Paluchu". Radni Warszawy chcą przeznaczyć środki na modernizację placówki. Ale to nie wszystko - schronisko otrzymało również autobus miejski.

Schronisko „Na Paluchu”, jak informuje miasto, jest stale modernizowane. W minionym roku oprócz kolejnych remontów boksów dla zwierząt, modernizacji dróg wewnętrznych schroniska, zmieniło się również otoczenie jednostki. W maju zaprezentowano nowy mini park, gdzie wytyczone zostały alejki wysypane żwirem, a dookoła wysiana została trawa. Ustawiono również ławki.

 

Wiata przystankowa i... autobus

Przed bramą schroniska stanęła również wiata przystankowa, a wraz z nią wycofany z eksploatacji autobus Jelcz M121M. Czemu ma to służyć? Miasto wyjaśnia, że chodzi o socjalizację zwierząt.

Autobus dla schroniska 'na Paluchu'Autobus dla schroniska 'na Paluchu' UM Warszawa

- Współpracując ze schroniskiem przekazaliśmy wycofany autobus do celów szkoleniowych. Dzięki temu zwierzęta będą mogły być przygotowywane do korzystania z komunikacji miejskiej tu w jednostce. To z kolei w przyszłości pozwoli uniknąć sytuacji, w której właściciel będzie miał problemy z czworonogiem, który będzie zachowywał się nerwowo na widok autobusu - wyjaśnia Jan Kuźmiński, prezes Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o.

Zmiany usprawnią proces adopcji

Miasto planuje również zagospodarować otoczenie zieleni "na Paluchu". Celem jest przearanżowanie psich wybiegów, wprowadzenie otwartych przestrzeni, muraw do biegania, pól ziemnych do kopania oraz zbiorników i urządzeń wodnych do zabaw, a także wyposażenie terenu w elementy małej architektury.

Planowane jest również usprawnienie komunikacji wewnątrz całego obiektu, zaaranżowanie kącików adopcyjnych, które stworzą odpowiednią, przyjazną atmosferę ułatwiającą budowanie relacji między czworonogami a ich przyszłymi właścicielami.

Zdaniem miasta, planowana przestrzeń usprawni proces adopcji, stanie się atrakcyjnym miejscem spacerów z czworonogami, a przede wszystkim poprawi środowisko życia zwierząt przebywających w Schronisku „Na Paluchu”. 

Koszty zagospodarowania obszaru zieleni wraz z wyposażeniem terenu w małą architekturę, elementy wodne, a także nasadzenia wstępnie szacowany jest na ponad 6 mln zł.

Oddział geriatryczny

Jednym z etapów zaplanowanych zmian jest również budowa oddziału geriatrycznego, który zapewniłby stały nadzór lekarski i profesjonalną, indywidualną opiekę nad czworonogami w podeszłym wieku.

"Przedsięwzięcie to wymaga wyburzenia istniejącego obiektu i wybudowania nowego, charakteryzującego się większymi możliwościami, przeznaczonego dla większej liczby zwierząt" - informuje miasto.

Obiekt geriatrii jest niezbędny w infrastrukturze schroniska, ponieważ w jego progi trafia coraz więcej zwierząt starszych, zaniedbanych i chorych. W tej chwili na oddziale geriatrii przebywa 45 psów w wieku powyżej 10 lat. Koszt budowy nowego oddziału geriatrycznego szacowany jest na 2,5 mln zł.

Modernizacja schroniska zakłada również nadbudowę poddasza na istniejącym budynku administracyjnym. Działanie to pozwoli na wygospodarowanie m.in. strefy dedykowanej kompleksowej obsłudze interesantów. Koszt nadbudowy budynku administracyjnego szacowany jest na 3 mln zł.

Nad przyznaniem środków na inwestycje już w czwartek pochylą się radni m.st. Warszawy.

Zaadoptowałeś psa ze schroniska? Opowiedz nam o radościach i trudach związanych z posiadaniem takiego zwierzęcia: listy_do_metrowarszawa@agora.pl

Odwiedziliśmy koci szpital. Personel pokazuje nam inkubatory, a w jednym ten mały kotek

Więcej o: