CBA aresztowało osiem osób. W tym burmistrza Pułtuska i jego zastępcę. Chodzi o nadużycia na 4 mln zł

Centralne Biurko Antykorupcyjne poinformowało, że we wtorek rano zatrzymano osiem osób związanych z nadużyciami w Pułtusku. Dwie z nich to wiceburmistrz miasta oraz jego zastępcy.

Sprawa dotyczy nieprawidłowości przy przetargach na 4 mln zł na prace budowlane w szkole i przy budowie miejskiego żłobka.

Nieprawidłowości na 4 mln zł

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku prowadzi śledztwo m.in. w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie. Jedna z tych osób to ówczesny dyrektor szkoły, a obecny burmistrz miasta Pułtusk. 

Śledztwo jest prowadzone w związku z podejmowaniem decyzji finansowych ze szkodą najpierw dla zespołu szkół, a później miasta Pułtuska. Badane są także okoliczności możliwego wejścia w porozumienie z innymi osobami w związku z publicznymi przetargami. Chodzi o nieprawidłowości w przebudowie i remontach budynków szkoły - internatu na ok. 1 mln, a także budowy miejskiego żłobka na 3 mln zł.

Ustalenia CBA wskazują, że zamówione prace były realizowane wadliwie lub w ogóle nie były wykonywane, a działania burmistrza Pułtuska spowodowały straty w mieniu miasta oraz zarządzanej przez niego szkoły.

8 aresztowanych w Pułtusku

Agenci z Delegatury CBA w Warszawie  zatrzymali we wtorek osiem osób: burmistrza miasta Pułtusk (byłego dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie), wiceburmistrza Pułtuska, dwie urzędniczki, prezesa i księgową Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Pułtusku (wcześniej pracowników ZSCKR w Golądkowie) oraz dwóch przedsiębiorców.

Funkcjonariusze CBA przeszukują miejsca zamieszkania zatrzymanych, miejsca ich pracy w urzędzie miasta oraz w siedzibie PUK i miejsca prowadzonych działalności gospodarczych.

Zatrzymani przez CBA usłyszą zrzuty w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku.

Więcej o: