Nad Wisłą zamieszkało... stado owiec. Mają bardzo odpowiedzialne zadanie

Nad Wisłą zamieszkało stado owiec i kóz. To nie akcja promocyjna ani element szopki bożonarodzeniowej. Zwierzęta mają spełnić tam bardzo ważną funkcję. Będą zjadać okoliczne rośliny. Cel to ochrona ptaków.

Na jedną z wysepek na Wiśle przy moście Gdańskim zawitały owce i kozy. Powierzono im bardzo ważne zadanie. Muszą usunąć, czyli zjeść, część roślinności znajdującej się na tym terenie. Wszystko to po, aby chronić ptaki. Mewy, rybitwy i sieweczki.

Naturalne koszenie

Pojawienie się zwierząt nad rzeką niemal w centrum miasta jest częścią projektu organizowanego przez warszawski Zarząd Zieleni w ramach projektu LIFE+, który ma za zadanie chronić ptaki Doliny Środkowej Wisły. 

Ptaki siewkowe, bo to o nich mowa, lubią żyć w środowiskach o niskiej, roztokowej roślinności. Na takich właśnie terenach zakładają gniazda - niewielkie wgłębienia w piasku - tworząc kolonie lęgowe. Specjalnie dla nich w ramach projektu stworzono sztuczne wyspy - stałe i pływające - na których mogą stosunkowo bezpiecznie przystępować do lęgów. Niestety, roślinność na niej rośnie bardzo szybko i wysoko. Właśnie dlatego konieczne jest regularne i dokładne jej koszenie.

Łukasz Paławski z Zarządu Zieleni mówi, że na terenie prowadzone są także tradycyjne koszenia, ale nie są one tak skuteczne jak wypas. - Dzięki owcom i kozom rośliny odrastają wolniej - mówi. 

Program pilotażowy

Program jest realizowany pilotażowo - odbywa się w Warszawie po raz pierwszy. Organizatorzy mówią, że w przypadku powodzenia zostanie wprowadzony w innych miejscach, gdzie dostęp tradycyjnych kosiarek jest utrudniony. 

Wypas prowadzi właściciel zwierząt. Liczące kilkadziesiąt sztuk stado, składające się z owiec rasy wrzosówka i merynos polski, przyjechało spod Warszawy, gdzie również pasie się nad Wisłą.

- Na razie nie jesteśmy pewni, jakie będą efekty. Liczymy jednak na same pozytywy - mówi Paławski. Dodaje, że owce i kozy zostaną na wyspie, dopóki pozwolą na to warunki pogodowe. Być może nawet do marca. Jeśli spadnie dużo śniegu lub poziom Wisły się podniesie, będą jednak musiały wrócić do swojego stałego miejsca pobytu.

Rzadkie gatunki w skali europejskiej

- To właśnie na warszawskim odcinku międzywala Wisły bytują gatunki rzadkie w skali europejskiej, jak na przykład rybitwa białoczelna. M.in. z myślą o nich w ramach projektu utworzyliśmy sztuczne wyspy, stałe i pływające, na których ptaki mogą stosunkowo bezpiecznie przystępować do lęgów - mówi Iwona Zwolińska, kierownik Projektu Life+.

Wyspa, na której znalazły się zwierzęta, została utworzona w 2015 roku w ramach projektu LIFE+ (pełna nazwa to "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej") WislaWarszawska.pl. Warszawski odcinek międzywala Wisły jest zaś częścią utworzonego w 2004 roku obszaru Natura 2000 "Dolina Środkowej Wisły".

Jechaliśmy świątecznym wagonem metra. "Jak wjeżdżał na peron, było słychać 'WOW'!" [WIDEO]

Więcej o: