Wojewoda się zapędził. Zdekomunizował zwykłego nauczyciela? Rada Warszawy w szoku

Wojewoda Mazowiecki ogłosił, że zdekomunizowanych zostanie jeszcze więcej ulic na Mazowszu. Chce m.in. likwidacji ul. Józefa Chmiela w Ursusie. Ale którego? Rada Warszawy przekonuje - to nie ten Józef Chmiel.

Zgodnie z nowymi zarządzeniami wojewody mazowieckiego na Mazowszu mają zostać zmienione nazwy 56 ulic. Wśród ulic, które wcześniej nie zostały wskazane, jest m.in. ta, której patronem jest Józef Chmiel. Ta zmiana wywołała największe kontrowersje, bo... wojewoda pomylił osoby?

Wojewoda się pomylił?

Jak przekonuje w rozmowie z Radio dla Ciebie przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska, doszło do oczywistej pomyłki. Jest zszokowana zmianą, ponieważ Józef Chmiel, patron ulicy w Ursusie, nie był komunistą, ale pedagogiem.

Jak wyjaśnia, to człowiek, który po wybuchu II wojny światowej został aresztowany przez sowietów, przekazany NKWD i osadzony w więzieniu łomżyńskim. Po wyjściu z więzienia wrócił do Warszawy i otworzył pierwsze liceum ogólnokształcące w Ursusie.

Jak podejrzewa Malinowska-Grupińska, wojewoda mógł pomylić Józefa Chmiela nauczyciela z innym Józefem Chmielem - działaczem komunistycznym, burmistrzem Czeladzi oraz dyrektorem kopalni w Wałbrzychu. Był on wielokrotnie aresztowany i więziony za działalność komunistyczną.

Rzeczniczka stołecznego ratusza, Agnieszka Kłąb przesłała nam uchwałę, w której jest informacja, kto jest patronem ulicy. To Józef Chmiel - pedagog. 

To ostateczna decyzja

Ulicę którego patrona chce usunąć wojewoda? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do rzecznika wojewody mazowieckiego. Jak odpowiada nam rzecznik, Ewa Filipowicz, zarządzenie zastępcze Wojewody zostało wydane po uzyskaniu pozytywnej opinii z IPN. 

- Jest to ze strony urzędu wojewódzkiego ostateczna decyzja. Jeśli samorząd nie zgadza się z zarządzeniem, może zaskarżyć je do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W każdym zarządzeniu o zmianie nazwy ulicy jest podane uzasadnienie, opisujące dotychczasowego oraz nowego patrona ulicy. Zarządzenia są opublikowane 13 grudnia w Dzienniku Urzędowym, poniżej link. W załączeniu treść zarządzenia dotyczącego ulicy w Ursusie - wyjaśnia.

W przesłanym przez rzeczniczkę zarządzeniu widnieje jednak życiorys nie Józefa Chmiela - pedagoga, ale Józefa Chmiela - działacza komunistycznego.

Zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicyZarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy materiały archiwalne

Dekomunizacja 56 ulic

Na początku listopada wojewoda ogłosił listę 47 ulic na Mazowszu, które mają zostać zdekomunizowane. Wśród nich jest Al. Armii Ludowej, która ma się stać Al. Lecha Kaczyńskiego. Ale również ul. Leona Kruczkowskiego, która stanie się ul. Zbigniewa Herberta czy ul. Dąbrowszczaków, która będzie ul. Borysa Sawinkowa. 

Czytaj więcej: Al. Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. Decyzją wojewody zastąpi al. Armii Ludowej

W nowym rozporządzeniu dodano jeszcze 9 ulic. Ul. Krystyny Matysiakówny zmieni nazwę na Władysława Stasiaka, ul. Józefa Chmiela zostanie przemianowana na płk. Wacława Lipińskiego, a ul. Józefa Szymańskiego na ul. Wojciecha Ziembińskiego.

Mieszkańcy, aktywiści oraz urzędnicy ze stołecznego ratusza są oburzeni w związku ze zmianą niektórych nazw. Mają pretensje do władz, że nikt nie zapytał mieszkańców o zdanie.

Czytaj więcej: "To skandal. Nikt nie zapytał mieszkańców o zdanie". Kto zapłaci za zmianę nazw ulic w Warszawie?

Pełna biografia Józefa Chmiela (1886-1959):

Pedagog, pierwszy dyrektor LO w Ursusie. Pochodził z zaboru austriackiego, był absolwentem Wydziału Filozoficzno-Matematycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Początkowo pracował na wschodzie Rzeczypospolitej - w Lidzie, Łomży oraz Bielsku Podlaskim. Po wybuchu II wojny światowej został aresztowany przez Sowietów i przekazany NKWD. Osadzony w łomżyńskim więzieniu uniknął deportacji do Kazachstanu. Po uwolnieniu przedostał się do Warszawy. Opuszczając miasto po upadku Powstania Warszawskiego znalazł się w Ursusie, gdzie dość szybko doprowadził do otwarcia szkoły. Początkowo udało mu się zaadaptować budynek przy dzisiejszej ul. Bohaterów Warszawy, doprowadzając do przeprowadzenia tam -
mimo trudnych warunków lokalowych - egzaminów maturalnych już w VI 1946 roku. 24 XI 1946 roku Samorządowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące zostało przeniesione do budynku przy ul Regulskiej 8 (dziś ul. Regulska 22). Po upaństwowieniu szkoły w III 1949 roku i przekształceniu w Państwową Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Licealnego sprawował obowiązki jej dyrektora do 1 IX 1952 roku. Jako nauczyciel pracował, od I 1956 roku już w nowym budynku przy dzisiejszej ul. Sosnkowskiego 10 (szkoła otrzymała wówczas numer 56, obowiązujący do dziś), aż do śmierci.

Co myślisz o dekomunizacji warszawskich ulic? Napisz do nas: metrowarszawa@agora.pl

Więcej o: