Powietrze w Warszawie się poprawia? Tak twierdzi miasto i przedstawia plan walki ze smogiem

Miasto poważnie potraktowało temat zanieczyszczenia powietrza w Warszawie? Na dzisiejszej konferencji urzędnicy przedstawili plan walki z warszawskim smogiem.

Miasto podkreśla, że jakość powietrza jest z roku na rok coraz lepsza. Jak to tłumaczy? 

- Wskaźnik średniego narażenia obliczany jest jako trzyletnia średnia krocząca ze średnich rocznych stężeń pyłu PM 2,5. Wartość tego wskaźnika w 2016 r. dla Warszawy to 22 μg/m3, a został on obliczony na podstawie stężeń z lat 2014-2016. Oznacza to, że jakość powietrza kolejny rok z rzędu się poprawiła - czytamy w komunikacie.

Smog w WarszawieSmog w Warszawie materiały prasowe

Smog w WarszawieSmog w Warszawie materiały prasowe

Ostrzeganie o przekroczonych normach

Aktywiści miejscy mieli pretensje wielokrotnie, że miasto nie informuje mieszkańców o przekroczonych normach szkodliwych pyłów, a jeżeli informowało, to wyłącznie w dniach, kiedy to stężenie było bardzo wysokie. 

Miasto Jest Nasze twierdzi, że miasto stosuje bardzo zawyżone normy informowania mieszkańców. Na początku września aktywiści złożyli w urzędzie petycję, w której zaapelowali o obniżenie norm alarmowych, po przekroczeniu których warszawiacy są alarmowani o złym stanie powietrza. Dziś miasto odpowiada:

Dzięki współpracy ze specjalistami w zakresie jakości powietrza oraz jej wpływu na zdrowie ostrzeżenia do mieszkańców są przekazywane w przypadku prognoz wskazujących na możliwość przekroczenia kolejnego dnia dobowych stężeń pyłu PM10 wynoszących 100 μg/m3. Dodatkowo w tym sezonie pojawią się również informacje o poziomach stężeń wynoszących powyżej 80 μg/m3 – adresowane do grup szczególnego ryzyka.

Jak informuje miasto, ostrzeżenia są wydawane na kolejny dzień. -Trwają ostatnie testy Warszawskiego Indeksu Powietrza. Do końca października Warszawski Indeks Powietrza powinien zostać przez nas odebrany, a następnie udostępniony mieszkańcom – zapewnia Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Jak pisze miasto, WIP będzie miał kilka zadań. "Przede wszystkim w prosty i czytelny sposób ma informować mieszkańców o aktualnym i prognozowanym stanie jakości powietrza a także przekazywać zalecenia co do zachowania w przypadku podwyższonego stężenia zanieczyszczeń w powietrzu" - czytamy.

Czyste powietrze dla najmłodszych

Warszawscy radni zobowiązali ponadto Prezydenta m.st. Warszawy do wprowadzenia do wybranych placówek m.st. Warszawy - żłobków i przedszkoli urządzeń oczyszczających powietrze.

Jak informuje miasto, zakup urządzeń poprzedzi ich specyfikacja, którą m.st. Warszawa przygotuje w oparciu o rekomendacje ekspertów i naukowców z Politechniki Warszawskiej. Rekomendacje będą zawierać również obszary, na których placówki powinny zostać wyposażone w takie urządzenia.

Wymiana pieców

Władze miasta chcą również wspierać działania zmierzające do wyeliminowania źródeł opalanych węglem w sektorze komunalnym na terenie miasta i metropolii. Od 1 września ruszyła kolejna tura składania wniosków o dofinansowanie starych kotłów i pieców. Ratusz rozpoczął już kampanię reklamową.

Jak dodaje miasto, Warszawa przygotowuje również zasady udzielania wsparcia w postaci dopłat do zwiększonych kosztów ogrzewania, skierowane do mieszkańców o niższym statusie dochodowym, którzy zdecydowali się na wymianę kotłów na paliwa stałe na urządzenia opalane paliwem gazowym lub podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej. 

Na razie w Warszawie wymieniono tylko ok. 270 pieców z 12 tys.

Dymomierze

Władze Warszawy zapewniły ponadto, że kupią dymomierze i spalinomierze, którymi policja i straż miejska będą kontrolować samochody. Dymomierze analizują skład spalin i na tej podstawie wykrywają, czy kierowca usunął filtr cząstek stałych.

Jeżeli dany samochód nie przejdzie testu, kierowca może utracić dowód rejestracyjny oraz otrzymać mandat w wysokości 500 zł.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Marszałka Województwa, w październiku br. planowane jest przedłożenie pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały antysmogowej, tak by mogła wejść w życie jeszcze w listopadzie br.

embed
Więcej o: