Miodowa po remoncie jak Trakt Królewski. "Mieszkańcy mówią, że to nie jest zwykła ulica"

Od soboty miasto remontuje ul. Miodową i pl. Krasińskich. Zgodnie z chęcią mieszkańców, wyrażoną w konsultacjach, większy nacisk położony zostanie na uspokojenie ruchu i poprawę jakości przestrzeni publicznej.

W sobotę rozpoczął się remont ul. Miodowej i pl. Krasińskich. Urząd miasta zapowiada, że po pracach będą jak Krakowskie Przedmieście. W pierwszym etapie robót wymieniane będą chodniki na placu przy budynku Sądu Najwyższego.

Remont ul. Miodowej poprzedziły konsultacje. Zebrane w nich uwagi zdecydowały o tym, by położyć większy nacisk na uspokojenie ruchu i poprawę jakości przestrzeni publicznej. - Mieszkańcy zwracali uwagę, że to nie jest zwykła ulica - mówi Renata Kaznowska, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. - Dlatego chcemy podkreślić jej historyczny charakter i nawiązać do wyglądu Krakowskiego Przedmieścia - dodaje.

Miodowa po remoncieMiodowa po remoncie Urząd miasta

Przemianę przejdzie odcinek ul. Miodowej od Senatorskiej do Świętojerskiej oraz pl. Krasińskich. Na chodniku pojawią się płyty granitowe o wymiarach 50 na 50 cm, wraz z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnością (pasami prowadzącymi z płyt ryflowanych i polami decyzji z płyt ostrzegawczych).

Płyty granitowe ułożone będą też na przystankach, a wzdłuż każdego peronu pojawią się kamienne płyty ostrzegawcze oraz pole oczekiwania, będą także specjalne krawężniki peronowe ułatwiające podjazd autobusu.

Nowe zatoki i przejścia dla pieszych

Na jezdni ułożona zostanie nawierzchnia z bloczków granitowych o wymiarach 15 na 30 cm i grubości 18 cm - taka jaką znamy z Krakowskiego Przedmieścia. Inna będzie jednak technologia: kamień zostanie ułożony na betonowej podbudowie, a kostki umocowane specjalnym spoiwem na bazie żywicy epoksydowej. Dzięki temu nawierzchnia będzie mocniejsza i mniej podatna na uszkodzenia, a dodatkowo łatwa w rozbiórce. Taką samą nawierzchnię zyskają pasy rowerowe.

Na jezdni pojawią się kamienne wyspowe progi zwalniające, które uspokoją ruch, a także - aby uniemożliwić omijanie progów - wzdłuż pasa rowerowego ułożone zostaną oporniki kamienne. Przejścia dla pieszych otrzymają kontrastującą nawierzchnię z kolorowego kamienia. Powstaną zatoki postojowe przy krawędzi jezdni oraz nowe przejścia dla pieszych - na pl. Krasińskich i przy ul. Schillera.

Zmiany w sygnalizacji

Ważnym elementem będzie przebudowa skrzyżowań, a wraz z nią sygnalizacji świetlnych. Zlikwidowana zostanie sygnalizacja na skrzyżowaniu ulicy Miodowej i Kapitulnej, przebudowane będą sygnalizacje na skrzyżowaniu pl. Krasińskich - Świętojerska, Miodowa - Długa i Miodowa - Senatorska. Światła będą działać w pełnej koordynacji.

Planowane prace obejmą także przebudowę oświetlenia ulicznego. Projekt zakłada zamontowanie 35 replik słupa typu Pastorał Warszawski (model z 1904 r.) o wysokości 11,5 m, wraz z oprawami ozdobnymi LED (ciepłe białe światło). Przejścia dla pieszych zostaną doświetlone kontrastowym, białym światłem.

Remont za ponad 20 mln zł

Na pierwszy ogień idzie chodnik na pl. Krasińskich po stronie Sądu Najwyższego. Przystanek, na którym zatrzymują się autobusy linii jadących w kierunku Żoliborza, jest czynny. Dojście do niego jest możliwe od pomnika Powstania Warszawskiego oraz od przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Długą.

Od strony skrzyżowania z ul. Świętojerską można dojść do wejścia na parking podziemny. Ponadto, na jezdni wyłączony z ruchu został jeden pas (wzdłuż krawężnika) w stronę ul. Bonifraterskiej. Wykonawcą remontu jest firma Strabag, a jego koszt to 20 992 061 zł.

Opuszczony cmentarz w Otwocku. Przyjeżdżają tu Żydzi z całego świata