Brakujący element panoramy miasta. Ogrody Zamku Królewskiego będą wyglądać jak przed wojną

Już niedługo warszawiacy doczekają się kolejnego doskonałego miejsca na przyjemną przechadzkę. W Zamku Królewskim rozpoczyna się projekt odtworzenia Ogrodów Dolnych.

Jak informuje Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum, odtworzenie Ogrodów Dolnych Zamku Królewskiego w Warszawie stanowi element Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zaplanowanego na lata od 2014 do 2020. Projekt realizowany jest z pomocą Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Koniec prac zaplanowany jest na rok 2019. 

"Odtworzenie Ogrodów Dolnych jest zadaniem, którego wykonanie zakończy trwającą od 1971 roku odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie, Ogrody bowiem wraz z bryłą Zamku tworzą nierozerwalną kompozycyjną całość" - czytamy w umowie o dofinansowanie.

Królewskie ogrody 

"Ogród był ważnym elementem warszawskiej rezydencji. Pierwsze wzmianki archiwalne o ogrodzie pochodzą z XV w." - pisze na stronie muzeum dr Małgorzata Szafrańska z Ośrodka Sztuki Zamku Królewskiego w Warszawie. Zrewitalizowany Ogród Górny został udostępniony wszystkim zainteresowanym już w 2015 roku. Wówczas projekt uznano za wielki sukces. 

- Udało się odtworzyć kompozycję jak za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego - mówi dr Szafrańska w nagraniu promującym otwarcie ogrodu. 

Już wtedy zapowiadano, że kolejnym krokiem upiększenia okolic Zamku będzie przywrócenie do dawnej świetności Ogrodu Dolnego. 

Przy Arkadach Kubickiego

Ogród Dolny obejmuje około 2 hektary terenu, położone na wschód od Arkad Kubickiego, od strony Wisły. Inwestycją zajęła się Pracownia Projektowa "Ogród, Park, Krajobraz S.C." należąca do Jakuba Zemły i Tomasza Zwiecha. Panowie przygotowali już wizualizację przedstawiającą planowany wygląd ogrodu.  Rewitalizacja będzie przeprowadzona w ślad za ikonografią z XIX i XX wieku, aby oddać historyczny charakter miejsca. W obrębie ogrodu ustawione zostaną malownicze rzeźby, wazy i fontanny, a całość ogrodu zostanie zagospodarowana różnego rodzaju roślinami i rabatkami kwiatowymi.

"[Projekt - dop. red.] pozwoli uzupełnić panoramę Warszawy od strony Wisły o element ważny, a dotychczas brakujący" - czytamy na stronie Zamku Królewskiego. 

Dofinansowanie projektu 

Wartość całej inwestycji wynosi około 23 miliony złotych. Projektowi w marcu tego roku przyznano dofinansowanie w wysokości 18 milionów, składające się w 20% z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w 80% z Funduszy Unii Europejskiej. 

Takiego mostu nie ma w żadnym innym miejscu na świecie. Uroczyście otworzyła go królowa

Więcej o: