Wojewódzki konserwator nie wpisze Rotundy do rejestru zabytków

Nie będzie wszczęte postępowanie o wpis do rejestru zabytków Rotundy PKO w Warszawie. Jak tłumaczy Jakub Lewicki, wojewódzki konserwator, wpis groziłby pozostawieniem częściowo rozebranego budynku na lata.

Jakub Lewicki, Wojewódzki Mazowiecki Konserwator Zabytków podjął decyzję o niewszczynaniu postępowania o wpis do rejestru zabytków Rotundy PKO.

Zatrzymanie inwestycji na kilka lat

Swoją decyzję tłumaczy tym, że obecnie został już rozstrzygnięty konkurs na nowy projekt budynku, został wyłoniony projektant i wykonawca inwestycji, zawarto wszystkie niezbędne umowy, a budowla została częściowo rozebrana - czytamy w oświadczeniu.

Jego zdaniem, na wpis do rejestru zabytków jest więc już za późno. - Wpis spowodowałby konieczność wykonania na nowo dokumentacji projektowej, a także renegocjację lub zerwanie wszystkich umów z projektantami i wykonawcami - dodaje.

Konieczne byłoby, jak podkreśla, powtórzenie konkursu i szukanie zupełnie nowych rozwiązań projektowych oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń.

Groziłoby to zatrzymaniem inwestycji na kilka lat i pozostawieniem częściowo rozebranego budynku Rotundy PKO. Spowodowałoby także konflikty pomiędzy inwestorem, wyłonionymi projektantami i wykonawcami

Błędy konserwatora

O wpis apelował stołeczny konserwator Michał Krasucki, który w trakcie rozbiórki Rotundy dostrzegł, że pod elewacją znajdują się oryginalne elementy. Skrytykował tym samym pracę poprzedniego konserwatora, Piotra Brabandera, który zezwolił na rozbiórkę bez rozpoznania faktycznego stanu budynku.

Krasucki od razu wstrzymał demontaż i złożył wniosek do wojewódzkiego konserwatora. Jednocześnie rozpoczął negocjacje z PKO BP.

- Z przykrością muszę stwierdzić, że obecna sytuacja jest efektem niedostatecznego rozpoznania sprawy przez Stołecznego Konserwatora Zabytków Piotra Brabandera w styczniu 2015 roku i uzgodnienia pozwolenia na rozbiórkę budynku Rotundy PKO, które nie rozpoznawało faktycznego stanu budynku. W decyzji tej Piotr Brabander nie zauważył zachowania oryginalnych elementów budowli pochodzących z czasu powstania budynku - ocenił dziś wojewódzki konserwator.

Demontaż w środę

Skrytykował również swoją poprzedniczkę, Barbarę Jezierską, która w marcu podała się do dymisji. Zarzucił jej, że nie podjęła w 2010 roku decyzji o wpisaniu budynku Rotundy PKO do rejestru zabytków.

Dokonany wówczas wpis umożliwiłby wykonanie projektów szanujących i zachowujących autentyczną substancję budowli

Jak informuje Krasucki, do wtorku ma się zakończyć wewnętrzna ekspertyza - zbadanie stanu technicznego Rotundy i ocenienie możliwości wykorzystania elementów oryginalnych. - Powołaliśmy zespół, którego zadaniem będzie demontaż wybranych elementów i ocenienie ich wartości. Na razie projekt nie ulega zmianie. Demontaż ma się rozpocząć w środę - dodał.

A teraz zobacz: Tak zmieniła się Warszawa w ciągu 50 lat. Okolice Arkadii - nie do poznania [WIDEO]

Tak zmieniła się Warszawa w ciągu 50 lat. Okolice Arkadii - nie do poznania [WIDEO]

Więcej o: