Dyrektor Łazienek odwołany Powód: "praktyki mobbingowe"

Minister kultury Piotr Gliński odwołał dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie, Tadeusza Zielniewicza. Powód: "praktyki mobbingowe", "naruszenie dóbr osobistych pracowników". Dyrektor się broni.

Tadeusz Zielniewicz, z wykształcenia historyk sztuki i konserwator zabytków, dyrektorem Łazienek został w 2010 roku. Za jego kadencji wyremontowano Pałac na Wyspie, Starą Pomarańczarnię i parkowe alejki.

200 tys. kary za mobbing  

W komunikacie na stronie ministerstwa czytamy: "Odwołanie wynika z naruszeń przepisów prawa w związku z zajmowanym przez Tadeusza Zielniewicza stanowiskiem dyrektora Muzeum, potwierdzonych wynikami kontroli przeprowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2016 r.

Naruszenia te doprowadziły między innymi do wydania prawomocnych wyroków za stosowanie w Muzeum praktyk mobbingowych (...) oraz skutkowały koniecznością wypłaty przez Muzeum w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 28 czerwca 2016 r. odszkodowań na łączną kwotę 191 088, 16 zł

Wcześniej już był oskarżony

Gdy w 2015 roku minister kultury Małgorzata Omilanowska przedłużyła kadencję Zielniewicza na 7 lat, decyzji tej towarzyszył niesmak. Już wtedy wiadomo było, że dyrektor przegrał sprawę o mobbing. W listopadzie 2014 roku zapadł wyrok każący zapłacić Łazienkom Królewskim 50 tys. zł na rzecz Zdzisława O., byłego szefa ochrony. Ani Łazienki, ani Zielniewicz nie odwołali się od wyroku.

Dyrektor stwierdził wówczas, że wyrok uważa za bezzasadny. I dodał, że o sprawie apelacji jego prawnicy... zapomnieli.

Do kilkorga pracowników Muzeum dotarł tygodnik Newsweek. Anonimowo przyznawali, że Zielniewicz jest trudny.

Bywa agresywny, poniża współpracowników. Rzuca mięsem. Potrafi demonstracyjnie zrobić coś przy ludziach z zewnątrz, wejść w interakcję, po której nie wiadomo do końca jak się zachować - opowiadał jeden z nich.

Zielniewicz: nie ma podstaw do mojego odwołania

W oświadczeniu przesłanym do mediów Tadeusz Zielniewicz nazywa swoje odwołanie "sprawą polityczną".

Nie ma podstaw merytorycznych i formalnych do mojego odwołania. Obowiązujące prawo ogranicza możliwość rozwiązania terminowej umowy o zarządzaniu instytucją kultury do czterech powszechnie znanych powodów. Żaden z nich nie wystąpił - pisze.

I dodaje, że Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków oraz Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) nie zaopiniowały pozytywnie
zamiaru odwołania dyrektora.

Zielniewicz nie odniósł się w swoim oświadczeniu bezpośrednio do wyroku za mobbing. 

Pan Minister ucieka się do stawiania takich zarzutów, by zachować pozory legalizmu i naprędce uzasadnić tę decyzję - stwierdził.

W oświadczeniu znajduje się także informacja o tym, że Rada Muzeum zwróciła się 9 lutego do Ministra z prośbą i apelem o odstąpienie od procedury odwołania dyrektora.

Kierownicy Muzeum swoimi podpisami poparli apel Rady Muzeum.

 

Obowiązki przejmuje Zbigniew Wawer

1 marca 2017 r. pełnienie obowiązków dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie zostanie powierzone dr. hab. Zbigniewowi Wawrowi.

Prof. Wawer należy do najbardziej znanych polskich historyków wojskowości. Jest znawcą umundurowania i znaków polskich jednostek z okresu II wojny światowej. Napisał m.in. monografię „Monte Cassino”. 

W latach 2012-2016 był dyrektorem Muzeum Wojska Polskiego.

Zobacz także WIDEO: Państwo przejmuje "Damę z gronostajem" i kolekcję Czartoryskich. Za 100 mln euro

Państwo przejmuje "Damę z gronostajem" i kolekcję Czartoryskich. Za 100 mln euro

Więcej o: