Wojna o drzewa w Warszawie. Wiceprezydent odpowiada Kaczyńskiemu

Pół miliona. Tyle jest drzew na terenach prywatnych w Warszawie. - Mogą one zniknąć, jeżeli nie zostanie zmieniona ustawa Szyszki - ostrzega stołeczny ratusz. I komentuje słowa Jarosława Kaczyńskiego.

Głośna sprawa wycinki skweru w centrum Warszawy, a także na historycznej Alei Na Skarpie - to tylko niektóre przykłady miejsc, z których w atmosferze skandalu wycięto drzewa.

"Usuwają cenne i zdrowe okazy"

Zdaniem stołecznego ratusza wyliczono, że na terenach prywatnych rośnie 500 tysięcy drzew. Niemal we wszystkich częściach Warszawy właściciele nieruchomości usuwają drzewa bez kontroli. Często są zdrowe, silne okazy.

Aż 80 procent wycinek w Warszawie, do których doszło od początku roku, było nieuzasadnionych. Wycięto zdrowe drzewa. Trzeba temu procederowi powiedzieć stop — zapowiedział Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.


Dlatego warszawski ratusz przygotował projekt zmiany ustawy o ochronie przyrody, który - jak mówi wiceprezydent stolicy - nie tylko "cofnie skandaliczne błędy" popełnione przez nowe przepisy, lecz także pozwoli samorządom kontrolować wycinki drzew.

materiały prasowemateriały prasowe materiały prasowe

"Drzewa uratuje zmiana ustawy"

Ratusz chce, aby samorządom przywrócono narzędzia kontroli nad wycinkami.

W tym celu niezbędne jest ponowne zaostrzenie przepisów, które na nowo wprowadzą konieczność uzyskiwania zezwoleń na usunięcie drzewa przez osoby fizyczne — mówi Michał Olszewski. - Chcemy też, aby przedsiębiorcy i deweloperzy ponosili obciążenia współmierne do prognozowanych zysków.

Co to oznacza? Że usunięcie drzewa powinno się wiązać z rekompensatą finansową albo realizacją nasadzeń zastępczych.

Usunięcie drzewa nie może być jedynie nieznaczącą pozycją w kosztorysie inwestycji. Teraz nawet nielegalna wycinka może przebiegać w zasadzie bez jakichkolwiek obciążeń – dodaje Olszewski.

Wiceprezydent odniósł się również do słów Jarosława Kaczyńskiego, który zapowiedział, że przepisy dotyczące wycinki drzew zostaną zmienione.

Prezes pozytywnie nas zaskoczył. Chce tego samego, co my. Dlatego mam nadzieję, że decyzje o zmianie ustawy zostaną podjęte jak najszybciej.

Zgłaszaj wycinki

Warszawa już na etapie prac nad projektem nowych przepisów ustawy o ochronie przyrody zgłaszała uwagi i obawy. W tej sprawie Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy, skierował pismo do Ministerstwa Środowiska.

W stolicy sygnały o pustoszejących z zieleni miejscach można zgłaszać za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu - telefonu (19115), e-maila, czatu czy aplikacji mobilnej. Wszystkie zgłoszenia są weryfikowane przez odpowiednie służby, m.in. straż miejską.

Więcej o: