Nie tylko na wymianę pieców! Zgłoś się do miasta po dofinansowanie

Przy okazji ostatnich problemów ze smogiem miasto wielokrotnie podkreślało zaangażowanie w wymianę pieców. Okazuje się, że dofinansowanie można uzyskać także na inne inwestycje służące ochronie środowiska.

Warszawiacy mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji, które służą ochronie środowiska. Chodzi nie tylko o wymianę starych tzw. kopcących pieców, ale też instalację kolektorów słonecznych, pomp ciepła albo ogniw fotowoltanicznych. W ubiegłym roku na tego typu przedsięwzięcia miasto wydało ponad 2 miliony złotych.

Walka ze smogiem: odnawialne źródła energii

Pomoc miasta w realizowaniu tego typu inwestycji ma służyć promowaniu odnawialnych źródeł energii. A dzięki nim poprawie jakości powietrza i zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń, z którymi Warszawa ma ostatnimi czasy niemały problem. O czym świadczą nasilające się alarmy smogowe. Inny pomysł miasta na walkę z problemem to darmowe dni komunikacji miejskiej

W zeszłym roku tego typu dotacje umożliwiły powstanie 170 takich urządzeń, m.in. pomp ciepła, kolektorów słonecznych czy turbin wiatrowych.

Do 40 procent kosztów inwestycji

Również i w tym można składać wnioski o dotacje. Jaką kwotę można otrzymać?  Do 40 proc. rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej. O czym należy pamiętać:

Na zakup i montaż kolektorów słonecznych maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć:

- 15 000 zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

- 40 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą);

Przy zakupie i montażu pomp ciepła maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć 40 000 zł. Z kolei przy zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych - maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć 15 000 zł.

Wnioski dotyczące tegorocznego dofinansowania należy składać do 31 marca 2017 r. Można je pobierać ze strony Biura Ochrony Środowiska

Do tej pory do biura ochrony środowiska wpłynęły 244 wnioski. 

Zamierzasz skorzystać z tego dofinansowania?
Więcej o: