Jest budżet dla Warszawy! Nierealny? Priorytety - oświata, bon żłobkowy i darmowa komunikacja

W czwartek Rada m.st. Warszawy uchwaliła budżet na 2017 r. oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2045. Najwięcej - aż 3,4 mld zł miasto wyda na oświatę, solidnie dofinansuje również transport.

Po sześciu godzinach dyskusji budżet przyjęto pozytywnie. "Za" głosowało 33 radnych, przeciwko - 7, 15 wstrzymało się od głosu. W przyszłym roku Warszawa wyda razem 16,5 mld złotych. - Zaplanowany przez nas budżet zapewni zrównoważony rozwój miasta, przy dbaniu przede wszystkim o dobro mieszkańców i stałe podnoszenie jakości życia w Warszawie - mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Rekordowa suma

Najwięcej miasto w 2017 roku przeznaczy na oświatę - 3,402 mld zł. To najwyższy z dotychczasowych poziom wydatków na ten cel. Ta kwota, jak informuje miasto, pozwoli na sfinansowanie 1887 placówek oświatowych (1031 publicznych i 856 niepublicznych). Na inwestycje i remonty bazy edukacyjnej w przyszłym roku miasto przeznaczy 423 mln zł, m.in.

Wysokie nakłady (2,878 mld zł) przeznaczone zostaną również na inwestycje i komunikację miejskę (2,754 mld zł). 

Jak oceniło miasto, w przyszłym roku będzie 289 inwestycji ogólnomiejskich (1,894 mld zł) i 637 inwestycji dzielnicowych (888 mln zł). Główne zadania inwestycyjne w 2017 r. to: budowa II linii metra (715,6 mln zł), modernizacja ciągu ulic Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica Miasta (128,9 mln zł) czy budowa Szpitala Południowego (71 mln zł). 

Kwota przeznaczona na komunikację zdaniem miasta pozwoli na utrzymanie 2 linii metra, 4 linii szybkiej kolei miejskiej (SKM), 290 linii autobusowych i 26 linii tramwajowych, a ponadto dofinansowanie linii Kolei Mazowieckich przebiegających przez Warszawę. Miasto chce również rozwijać sieć Veturilo.

Opieka dla dzieci, metro

Wśród projektów priorytetowych dla miasta znalazły się m.in. bon żłobkowy, czyli - 400 zł dla rodziców na zapewnienie opieki dziecku do 3 lat (113 mln zł w latach 2017-2022), projekt bezpłatnej komunikacji dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. 

A także - zakończenie budowy bulwarów i ogłoszenie konkursu na odcinek od pomnika Syrenki do Portu Czerniakowskiego, budowa 6 stacji II linii metra i przygotowanie do budowy kolejnych 8 stacji czy realizacja programu Mieszkania 2030 - w 2017 r. na budowę, remont i modernizację mieszkań (246 mln złotych).

Na ochronę środowiska, w tym walkę z zanieczyszczeniem powietrza miasto che wydać 2 mld zł. 

Parki i ścieżki rowerowe

Miasto stawia również na budowę i modernizację 36 parków i skwerów oraz budowę i modernizację ścieżek rowerowych. Ma w planach budowę pieszo-rowerowej kładki na Moście Łazienkowskim oraz rozstrzygnięcie konkursu na kolejną przeprawę dla pieszych i rowerzystów na wysokości ul. Okrzei i Karowej.

Ważnym punktem jest również Zintegrowany Program Rewitalizacji – czyli, jak informuje miasto, dążenie do zapewnienia godnego życia mieszkańcom tej części Warszawy – modernizacja kolejnych kamienic, budowa centrów lokalnych, przyłączanie budynków do sieci cieplnej, zwiększenie zieleni i przestrzeni rekreacyjnej, z czego największa to modernizacja ośrodka sportowo-rekreacyjnego przy ul. Namysłowskiej.

Zdrowie, kultura

Na ochronę zdrowia rtusz chce wydać 122 ml zł. Na kulturę – 440 mln zł, przeznaczone m.in. na dofinansowanie bieżącej działalności teatrów, bibliotek, muzeów oraz domów i ośrodków kultury. Na inwestycje z obszaru kultury miasto chce przeznaczyć prawie 114 mln zł.

Na sport, rekreację i turystykę - 125 mln zł, bezpieczeństwo - 269 mln zł; na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - prawie 712 mln zł. 

Kontrowersje

Nowy budżet dla Warszawy wzbudził kontrowersje, zwłaszcza wśród członków partii Prawo i Sprawiedliwość.  - Pamiętam plany z poprzednich lat, gdzie podczas ich prezentacji mieliśmy "big dream", a kiedy przyszło do wykonania - "big disaster" - miał powiedzieć podczas spotkania w ratuszu Paweł Terlecki.

Twierdzi, że nie zostały jeszcze zrealizowane projekty z poprzednich lat, że miasto tworzy piękne plany, które mogą nie zostać zrealizowane. Hanna Gronkiewicz Waltz podkreśliła, że plan budżetowy jest ambitny i optymistyczny. 

 

Więcej o: