Prawnicy z UW protestują przeciwko naruszaniu wolności obywateli. Pawłowicz: "To obraza uczelni"

Rada Wydziału Prawa i Administracji UW przyjęła uchwałę w sprawie naruszania ładu konstytucyjnego przez władze RP i apelują o zwołanie kongresu. Krystyna Pawłowicz z PiS: "To obraza prestiżu akademii".

Według pracowników naukowych z UW, którzy podpisali się pod uchwałą, najbardziej niepokojącym zjawiskiem w Polsce jest m.in. sparaliżowanie Trybunału Konstytucyjnego oraz naruszanie wolności obywatelskich. W związku z tym apelują o zwołanie kongresu prawników polskich.

Obawy prawników

Treść uchwały opublikował na Twitterze jeden z pracowników naukowych UW, Maciej Syska. Jak czytamy w postanowieniu, wymienione "działania rządu grożą powstaniem pozakonstytucyjnego, autorytarnego porządku ustrojowego". 

W uchwale mowa m.in. również o: 

  • sparaliżowaniu Trybunału Konstytucyjnego stojącego na straży nadrzędnych norm konstytucji, co prowadzi do demontażu demokratycznego państwa prawnego i pozbawia obywateli realnej ochrony ich konstytucyjnych praw i wolności;
  • nie wykonywaniu przez głowę państwa i rząd wyroków Trybunału Konstytucyjnego i przypisywaniu sobie przez Prezydenta i Prezesa Rady Ministrów prawa oceny ich poprawności, do czego nie mają konstytucyjnego umocowania;
  • stałym naruszaniu zasad poprawnej legislacji i uniemożliwianiu publicznej debaty w sprawach fundamentalnych dla obywateli, czego przykładem jest procedura dokonywania zmian w ustawach o systemie oświaty czy o podatku dochodowym;
  • naruszaniu wolności obywatelskich poprzez ograniczanie prawa do zgromadzeń publicznych (ustawa w toku prac parlamentarnych), pozbawieniu mediów publicznych pluralistycznego charakteru oraz rozszerzeniu ingerencji w życie prywatne obywateli w drodze nowelizacji ustawy o policji".

Pawłowicz: "Antyrządowy zjazd"

Przyjęcie uchwały skomentowała również Krystyna Pawłowicz z Prawa i Sprawiedliwości. Jej zdaniem zarówno zjazd, jak i uchwała są przykładem pogwałcenia akademickich standardów. I zostaną wykorzystane, by szkodzić Polsce w relacjach międzynarodowych.

Oto skutki zablokowania lustracji na uczelniach, które stały się - niestety - ośrodkami często działań antypolskich i antydemokratycznych, krzewiącymi różne ideologie lewackie.

Uważa również, że: "przyłączenie się do antypolskiego buntu pokazuje, że także środowisko prawników akademickich wraz z nastaniem polskiej władzy utraciło 'konfitury'".

Wydział nie angażuje się w kwestie polityczne

Uchwałę skomentowały również władze uczelni. Twierdzą, że została zainicjowana przez władze wydziału.

Wydział nie angażuje się w kwestie polityczne. Uchwała została przyjęta większością głosów, choć nie bezwzględną większością - powiedział polsatnews.pl kierownik sekcji informacji, promocji i rozwoju WPiA UW Paweł Piwowar.

Na 179 uprawnionych za uchwałą zagłosowało 50 członków, 25 było przeciw, 29 wstrzymało się od głosu. 

Więcej o: