Studenci akademii teologicznej o agresji: "Brak reakcji ze strony Kościoła jest niedopuszczalny"

Studenci Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie uchwalili apel w sprawie ksenofobii, nienawiści i agresji. - Jesteśmy dobitnym przykładem tego, że możliwa jest Polska wielokulturowa, wieloreligijna i wieloetniczna, w której możemy pokojowo się różnić, zachowując wzajemny szacunek - podkreślają.

Studenci zwracają uwagę na to, że w ostatnich miesiącach są świadkami wzrostu agresji i nienawiści wobec ludzi odmiennego wyglądu, wyznania, zachowania, pochodzenia, lub używających języka innego niż polski. I podkreślają, że założenia, które realizują na co dzień nikogo nie dziwią.

Na korytarzach naszej Uczelni można usłyszeć wiele języków i spotkać osoby o różnym kolorze skóry. Jako społeczność studentów oraz pracowników naukowych, wywodzimy się z wielu tradycji wyznaniowych oraz pochodzimy z różnych państw.

Podkreślają również, że: 

Jesteśmy dobitnym przykładem tego, że możliwa jest Polska wielokulturowa, wieloreligijna i wieloetniczna, w której możemy pokojowo się różnić, zachowując wzajemny szacunek.

W swoim apelu tłumaczą, że chcąc podążać za naszym Panem Jezusem Chrystusem, Księciem Pokoju, Wcielonym Bogiem, który jest Miłością, oraz kierując się Największym Przykazaniem Miłości (Jan 13, 34-35), apelują do osób sprawujących w Polsce władzę, do wszystkich polityków oraz do przedstawicieli Kościołów i związków wyznaniowych o aktywny sprzeciw wobec przejawów nienawiści, które sprawiają, że wiele z nas nie czuje się już bezpiecznie na ulicach polskich miast.

W obecnej sytuacji brak reakcji ze strony władz państwowych, jak również kościelnych, jest niedopuszczalny.
Wzywamy więc do wspólnego działania wszystkich ludzi dobrej woli. Nie pozwólmy na tryumf milczenia, oznaczającego przyzwolenie na szerzącą się nienawiść, która jest zaprzeczeniem miłości.

Cały apel znajduje się na stronie internetowej uczelni 

 

Czy pochwalasz apel Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej?
Więcej o: