Cytadela Warszawska: odkryto groby i szczątki 80 osób

Podczas badań archeologicznych na terenie Cytadeli odnaleziono pochówki z pierwszej połowy XIX wieku oraz z okresu drugiej wojny światowej.

W miejscu w którym znaleziono szczątki funkcjonował w XVII i XVIII wieku cmentarz ewangelicki. Archeolodzy odkryli m.in. pozostałości trumien, grób dziecka i pochówek kobiety, w którym znaleziono medalik z wizerunkiem św. Teresy z Avili wybity w 1622 roku w Rzymie. Natomiast przy szczątkach żołnierza polskiego (najprawdopodobniej z 1939 roku) zachowały się guziki munduru Wojska Polskiego. Podczas prac odnaleziono również 5 zbiorowych grobów.

W jednym z nich znaleziono dwa krzyżyki prawosławne -mówi Marzenna Kasprzycka, kierująca badaniami archeologicznymi na terenie Cytadeli. 

Szczątki odkryto w trakcie budowy nowej bramy wjazdowej do Cytadeli, która jest pierwszym etapem inwestycji wiążącej historyczną twierdzę z ul. Wybrzeże Gdyńskie. Na jej terenie powstanie muzealny kompleks, w którym znajdzie się Muzeum Katyńskie, Muzeum X Pawilonu oraz gmach Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum Historii Polski.

Póki co prace zostały przerwane. Po przeprowadzeniu badań trafią do antropologa, a następnie zostaną pochowane na jednym z warszawskich cmentarzy.