Odwiedzając groby bliskich pamiętaj o Powstańcach Warszawskich. Muzeum Powstania przeprowadza zbiórkę

W okresie Święta Zmarłych, odwiedzając miejsca spoczynku bliskich, nie zapominajmy również o tych, o których czasem nie ma komu pamiętać, a zapominać o nich nie wolno. Muzeum Powstania Warszawskiego przeprowadzi kwestę na rzecz renowacji mogił powstańczych i miejsc pamięci Powstania Warszawskiego.

Organizowana przez Muzeum Powstania zbiórka pieniędzy odbędzie się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Jej celem jest budowa j renowacja zaniedbanych oraz zniszczonych mogił Powstańców Warszawskich oraz członków Polskiego Państwa Podziemnego pochowanych na terenie kraju. Zebrane środki zostaną również przeznaczone na tworzenie i odnawianie miejsc pamięci, przede wszystkim tablic pamiątkowych oraz pomników związanych z Powstaniem Warszawskim.

Organizatorzy akcji podkreślają:

Spacerując w zadumie po warszawskich cmentarzach napotykamy bardzo często na opuszczone i zapomniane pomniki, czasami całkowicie zrujnowane czy zrównane z ziemią. Niekiedy jedyną rzeczą, która przypomina nam o tym, że jest to miejsce upamiętniające śmierć Powstańca jest mała, zniszczona, biało-czerwona flaga. W Powstaniu Warszawskim życie straciło tysiące ludzi, poległo około 18 tysięcy Powstańców. Każdy z Nich zasługuje na nasz szacunek i pamięć - groby są tego świadectwem. Przypominają o ludziach i ich dokonaniach. Odbudowując zapomniane mogiły odbudowujemy naszą pamięć narodową.

Pieniądze zbierane będą 1 listopada od godziny 10.00. Fundusze można wpłacić również na specjalne konto: 26 1060 0076 0000 3310 0019 6191, poprzez stronę www.niezapomnijonas.pl albo wrzucając datki do skarbony ustawionej w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Podczas rokrocznych zbiórek organizowanych przez Muzeum i Komitet ds. Budowy i Renowacji Miejsc Pamięci oraz Mogił Powstańczych 1944 od roku 2006 zebrano jak dotąd ponad 600 tysięcy złotych. Dzięki tym środkom udało się wyremontować ponad 100 zaniedbanych i zniszczonych mogił Powstańców Warszawskich. W bieżącym oraz przyszłym roku planowane jest wyremontowanie ponad 860 krzyży powstańczych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Zbiórka prowadzona jest przez wolontariuszy współpracujących z Muzeum Powstania Warszawskiego. Każdy z nich posiada specjalny identyfikator oraz puszkę kwestarską.

Czy podczas Święta Zmarłych odwiedzasz warszawskie cmentarze?