Wielki sukces Mazowsza! Pozostałe regiony Unii Europejskiej w tyle

- Mazowsze rozwija się najszybciej w całej Unii Europejskiej - poinformował Eurostat na odbywającym się w minionym tygodniu w Brukseli Europejskim Tygodniu Regionów i Miast.

Jak informuje Eurostat, w latach 2008-2014 Mazowsze było najszybciej rozwijającym się regionem Unii Europejskiej pod względem PKB na głowę mieszkańca.

- Sześć lat temu wynosiło ono niecałe 83 proc. średniej unijnej. Natomiast w 2014 roku – aż 108 proc. To wzrost o ponad 25 punktów procentowych i najlepszy wynik spośród 275 unijnych regionów - czytamy w Forsal.pl. 

Analizie poddano jednostki statystyczne na poziomie tzw. NUTS 2, które w Polsce odpowiadają województwom. 

Dane Eurostatu pokazują również, że nie wszystkie polskie województwa rozwijały się szybciej niż średnia unijna. Ponadto, siedem z nich (dolnośląskie, łódzkie, małopolskie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie oraz mazowieckie) zakwalifikowano do grupy 28 najdynamiczniejszych (w których między 2008 a 2014 rokiem odnotowano co najmniej 10 pkt proc. wzrostu w stosunku do średniej unijnej).

Najwolniej rozwija się 14 regionów hiszpańskich oraz 12 greckich. Najbiedniejszy region w UE to Sewerozapaden w północno-zachodniej Bułgarii (30 proc. średniej UE).

Więcej o: