80 dyrektorów liceów z Warszawy nie chce PiS-owskiej reformy oświaty

Twierdzą, że nie wiedzą nic o nowych podstawach programowych, podręcznikach, projektach. Że zmiany w systemie nauczania będą wprowadzaone za szybko. Jak donosi Gazeta Stołeczna, we wtorek dyrektorzy z 80 warszawskich i podwarszawskich szkół zaapelowali do władz o wstrzymanie szkodliwych dla uczniów zmian.

Po opublikowaniu tzw. ramówek, czyli wstępnych planów zmian w nauczaniu w polskich szkołach, pomysł reformy przestał się podobać nauczycielom. Aż 80 dyrektorów warszawskich i podwarszawskich szkół podpisało się pod listem do Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Według planów ministerstwa ma być m.in. więcej historii (dwie godziny tygodniowo od klasy piątej do ósmej podstawówki), mniej przedmiotów przyrodniczych (w klasie ósmej tylko po jednej godzinie w tygodniu biologii, chemii, geografii i fizyki), wiedza o społeczeństwie ma być tylko w ósmej klasie (dwie godziny tygodniowo). Ponadto, licealiści będą mieć po jednej godzinie informatyki tygodniowo (od pierwszej do trzeciej klasy).

Nauczyciele wysłali list do minister Anny Zalewskiej, w którym uzasadniają, dlaczego nie chcą, by wprowadzone zostały zmiany w systemie nauczania. Krytykują m.in. brak przedstawienia opinii publicznej merytorycznego uzasadnienia dla likwidacji gimnazjów, a także brak długofalowych konsultacji nowych podstaw programowych z gronem eksperckim. 

"Nie godzimy się na zaprzepaszczenie dotychczasowego dorobku gimnazjów, skreślenie ponad piętnastu lat pracy tych szkół" - piszą dyrektorzy.

Zaznaczają, że nie wiedzą nic o  nowych podstawach programowych, podręcznikach, projektach, co ich zdaniem podważa zaufanie rodziców do szkoły, do systemu edukacji.

Nauczyciele zwracają również uwagę na to, że zmiany systemowe i programowe mają być przeprowadzane w zbyt szybkim tempie. Minister zapowiedział bowiem, że prace nad kluczowymi dokumentami potrwają jedynie kilka tygodni.

Nie chcą obniżenia rangi przedmiotu, nie godzą się również na zmniejszenie liczby godzin języka polskiego w ostatnich czterech latach edukacji oraz na ograniczenie swobody nauczycieli w sferze wyboru treści programowych i sposobu ich realizacji.

Krytykują także marginalizację przedmiotów przyrodniczych na rzecz historii. Uważają również, że profilowanie powinno zacząć się wcześniej niż w drugiej klasie liceum, jak zapowiada ministerstwo. 

Apel do minister Anny Zalewskiej wystosowali we wtorek dyrektorzy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Dyrektorów Szkół Średnich, które działa od 1991 roku.

Zmiany mają zostać wdrażane od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie gimnazjów – nie będzie prowadzona rekrutacja do gimnazjum.

W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas III ukończy gimnazjum. Z dniem 1 września 2019 r. w ustroju szkolnym nie będą funkcjonować gimnazja.

Czy uważasz, że gimnazja powinny zostać zlikwidowane?
Więcej o: