Kto pojedzie komunikacją miejską za darmo? Są zmiany w przepisach

Rada Warszawy przyjęła zmiany w systemie ulg w opłatach za przejazdy komunikacją miejską. Zmiany wejdą w życie 1 października 2016.

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nas

Pierwszą grupą, która została uprawniona do bezpłatnych przejazdów to są zasłużeni dawcy przeszczepów . Dokumentem poświadczającym uprawnienia będzie legitymacja "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu " wraz z dowodem tożsamości.

Uprawnienia uzyskali także umundurowani funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei . Ale ich uprawnienie obowiązuje wyłącznie w pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej.

Do bezpłatnych przejazdów uprawnione zostały także dzieci osób prowadzących rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze . Uprawnienie takie będzie do momentu w którym skończą 21 lat. Uprawnienie takie uzyskali także wychowankowie warszawskich Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych , Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Specjalnego Ośrodka Wychowawczego .

Wprowadzone zostały zmiany dotyczące uprawnień do przejazdów z biletami ulgowymi. Prawo do ulgi 50 proc. uzyskały osoby mające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych . Trzeba również dodać, że wprowadzone zostały zmiany w uprawnieniach do ulgowych przejazdów dla uczestników studiów doktoranckich oraz uczniów i studentów zagranicznych szkół . Obecnie mogą oni korzystać z ulgi tylko w przypadku biletów długookresowych. Będą jednak mogli, po wejściu w życie uchwały, korzystać z ulg przy przejazdach z każdym rodzajem biletu z taryfy ZTM.

Więcej o: