Warszawska szkoła otrzyma imię Lecha Kaczyńskiego. "Uhonorowany zostanie wybitny mąż stanu"

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej będzie nosić imię prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego. "Nadanie KSAP imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego będzie uhonorowaniem pamięci wybitnego męża stanu oraz wyrazem uznania dla jego dorobku intelektualnego" - czytamy w uzasadnieniu rządu. Projekt ustawy w tej sprawie złożyła Beata Kempa.

Spodobało ci się? Polub nas

O wyborze patrona szkoły poinformowało Centrum Informacyjne Rządu . Jak zaznaczono, Lech Kaczyński uważał, że absolwenci KSAP jako elita kadry urzędniczej zreformują administrację publiczną, a tym samym przyczynią się do budowy profesjonalnego i sprawnie działającego państwa, a kiedy pojawiły się trudności z zatrudnieniem absolwentów szkoły, prezydent zaoferował pracę blisko połowie osób z pierwszego naboru.

W opublikowanym uzasadnieniu podkreślono również, że "Nadanie KSAP imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego będzie uhonorowaniem pamięci wybitnego męża stanu oraz wyrazem uznania dla jego dorobku intelektualnego".

Krajowa Szkoła Administracji Publiczne j (KSAP) została utworzona 25 lat temu przez rząd Tadeusza Mazowieckiego. Wzorowana jest na francuskiej École Nationale D'administration i powstała jako pierwsza tego typu placówka w krajach postkomunistycznych. Kształci urzędników służby cywilnej, przygotowanych do pełnienia funkcji kierowniczych, eksperckich i menedżerskich w administracji publicznej. Szkoła wydała księgę zatytułowaną "KSAP XX lat" - zbiór opracowań pod redakcją prof. Henryka Samsonowicza, przewodniczącego Rady Szkoły. Wśród autorów są historycy, m.in. prof. Andrzej Chojnowski , prof. Andrzej Paczkowski i prof. Janusz Tazbi r, a także prof. Jerzy Buzek i prof. Tomasz Nałęcz . Natomiast autorem tekstu o patronie trzeciej promocji ("Państwo Prawa") jest Lech Kaczyński .

Więcej o: