Warszawa pierwsza w rankingu na najbardziej zrównoważone miasto! Kraków dopiero na 5. pozycji [MAPA MIAST]

Warszawa zajęła pierwsze miejsce w rankingu Europolis, obejmującym 66 polskich miast. - Stolica ma lepsze warunki do życia niż inne miasta Polski przy porównywalnych do innych liderów szansach do prowadzenia biznesu, silną i wykształconą władzę oraz obywateli korzystających z e-usług, choć znacznie gorszy stan środowiska - czytamy w raporcie.

Spodobało ci się? Polub nas

3 czerwca 2016 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie podczas konferencji ogłoszony został ranking, w którym zestawionych zostało ze sobą 66 polskich miast na prawach powiatu. Ranking objął takie obszary funkcjonowania miast jak gospodarka, społeczeństwo, środowisko i polityka - czyli cztery wymiary zrównoważonego rozwoju, które decydują o jakości życia.

Warszawa zajęła pierwsze miejsce w rankingu.

Miasta zrównoważoneMiasta zrównoważone materiały Europolis materiały Europolis

Warszawa wygrała z takimi miastami, jak Gdynia, Sopot czy Poznań. Daleko w tyle pozostawiła za sobą Gdańsk oraz Rzeszów.

- W naszym raporcie zajęliśmy się miastami na prawach powiatu, które realizują strategię zrównoważonego rozwoju. I nie chodzi tylko o dokument przygotowany przez lokalny samorząd, ale realne działania, które podnoszą jakość życia i nie przenoszą jednocześnie kosztów na kolejne pokolenia. Jakość tych działań opisujemy przy pomocy wskaźnika zrównoważonych miast - informują twórcy rankingu.

Niskie bezrobocie, atrakcyjny rynek pracy

O wysokiej pozycji stolicy zadecydowały noty uzyskane w sferze gospodarki i społeczeństwa. Zaraz za Warszawą znalazł się Sopot . - Sopot, czyli nadmorska Mekka dla turystów ma także rozwiniętą gospodarkę, zapewnia dobre warunki życia i podobnie jak Warszawa nie gwarantuje wysokiej jakości środowiska naturalnego - czytamy w raporcie.

Trzecia jest Bielsko-Biała . - Tutaj silna jest lokalna polityka (np. wielu mieszkańców korzysta z e-usług publicznych), a warunki życia i stan środowiska należą do najlepszych w Polsce - czytamy dalej.

O wysokim wyniku Warszawy, jak stanowi raport, zadecydowała m.in. niska stopa bezrobocia rejestrowanego (lepszy wynik uzyskał tylko Poznań) i wysokie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (wyższe jest tylko w Jastrzębiu Zdroju). Jednocześnie stolica odnotowuje najwyższe dodatnie saldo migracji na pobyt stały osób w wieku produkcyjnym.

- Część z nich wybiera stolicę jako miejsce zamieszkania właśnie ze względu na atrakcyjność rynku prac y, czyli większe możliwości znalezienia zatrudnienia oraz relatywnie wyższe zarobki - czytamy.

Wyższe niż średnia są też dla Warszawy wskaźniki związane ze zdrowiem , a z kolei np. liczba ofiar wypadków przy pracy na 1000 ludności należy do najniższych w kraju.

- Miasto Stołeczne Warszawa jest silnie zaangażowane w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, idącego w kierunku tworzenia smart cities przyszłości, w których rozwiązania dotyczące transportu, energetyki czy informatyki i komunikacji tworzą harmonijną, zintegrowaną całość, funkcjonującą na rzecz podniesienia jakości i komfortu wszystkich użytkowników - mówi wiceprezydent Warszawy, Michał Olszewski.

Średnie warunki do życia w Gdańsku, krakowski smog

Na czwartym miejscu pod względem zrównoważonego rozwoju uplasował się Gdańsk , będący wysoko w zestawieniach jakości środowiska, rozwoju gospodarczego, a także lokalnej polityki. - Gdańsk realizuje zasadę zrównoważonego rozwoju. W rankingu uplasował się za Bielsko-Białą, Sopotem. Miasto zajęło podobne miejsce w wymiarze gospodarczym. Kolejną wysoką pozycję Gdańsk zajął w polityce. Dzięki świeżemu powietrzu miasto zajmuje 3. pozycję w wymiarze środowiskowym. Dalsze miejsce zajmuje w rankingu warunków życia - czytamy w raporcie.

Kraków zajął dopiero 5. pozycję. - Miasto uzyskało wysokie wyniki w wymiarze politycznym, społecznym i gospodarczym, co pokazuje, że stanowi ono bardzo dobre miejsce do życia. Dużo gorsze rezultaty Kraków osiągnął w dziedzinie środowiska, w której sytuuje się w okolicach średniej, a gdyby większą wagę przyznać jakości powietrza, miasto mogłoby wylądować nawet na ostatnim miejscu - napisano w raporcie.

Poznań zajął pozycję 6. - Polityka i środowisko słabe, ale Poznań nadrabia gospodarką - czytamy w raporcie.

Z kolei Bydgoszcz zajęła pierwsze miejsce w rankingu jakości środowiska. Jeśli chodzi o zrównoważony rozwój jest dziewiąta.

Spośród metropolii (miast o liczbie ludności powyżej

300 tys.) w pierwszej dziesiątce zestawienia zrównowa-

żonego rozwoju znalazły się Warszawa, Gdańsk, Kraków,

Poznań, oraz Wrocław. Pozostałe metropolie zajęły

bardziej odległe miejsca - Lublin, Katowice i Szczecin

wśród miast na miejscach 19.-30. oraz Łódź 31.-40.

Spośród metropolii (miast o liczbie ludności powyżej 300 tys.) w pierwszej dziesiątce zestawienia zrównoważonego rozwoju znalazły się Warszawa, Gdańsk, Kraków, Poznań oraz Wrocław. Pozostałe metropolie zajęły bardziej odległe miejsca - Lublin, Katowice i Szczecin wśród miast na miejscach 19.-30. oraz Łódź 31-40.

Z pełną wersją raportu zapoznać się można tutaj . Raport został przygotowany przez analityków Polityka Insight na zamówienie Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana i Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. Jak piszą, zrównoważony rozwój kraju jest uznany za zasadę konstytucyjną. Oznacza rozwój społeczno-gospodarczy integrujący działania polityczne, gospodarcze i społeczne, z zachowaniem równowagi przyrodniczej, by zagwarantować zaspokojenie potrzeb zarówno obecnych, jak i przyszłych pokoleń. Tak rozumiany rozwój jest jednym z najważniejszych wyzwań współczesnego świata.

Więcej o: